12 april 2024

Over IJmond Nieuws

IJmond Nieuws is een streekomroep met de IJmond als thuisbasis.

Een omroep met verrassende content die informeert, amuseert, verbindt, prikkelt en boeit via alle beschikbare mediakanalen.

Een omroep voor en door de inwoners van de IJmond.

Een groep van ruim 40 enthousiaste en ervaren vrijwilligers maken dagelijks nieuwsreportages over actualiteiten.

 

De vrijwilligers krijgen alleen vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten welke voortvloeien uit het werk voor IJmond Nieuws worden alleen vergoed na afstemming vóóraf met en akkoord van de hoofdredacteur of TV coördinator en goedgekeurd door de penningmeester.
IJmond Nieuws heeft geen betaalde werknemers.

Vrijwilligers

 

 

 

 

 

De omroep is ondergebracht in de Stichting IJmond Nieuws.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75689987

RSIN fiscaal nummer: 860363624

De stichting heeft geen winstoogmerk en de middelen dienen uitsluitend ter verwezenlijking van het in de statuten beschreven doel.

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging maar hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter (sinds 28-08-2019) Jacqueline Staats, woonachtig in Velserbroek, heeft ruime ervaring met diverse bestuursfuncties en heeft kennis van de lokale politiek. E-mail: Voorzitter@ijmondnieuws.nl

Secretaris (sinds 1-7-2022) Gerard de Groot, woonachtig in Castricum. Gerard heeft net zijn werk in het commerciële bedrijfsleven afgerond en zet zijn tijd en energie nu in voor ons mediabedrijf. E-mail: Secretaris@ijmondnieuws.nl

Penningmeester (sinds 28-08-2019) Irma Kruidenberg, woont in Uitgeest en is al geruime tijd werkzaam in het bedrijfsleven als administratief / boekhoudkundig medewerker. E-mail: Penningmeester@ijmondnieuws.nl

Max Schaaper is algemeen bestuurslid met als specifiek aandachtsgebied het onderhouden van contacten met andere media-organisaties en het bevorderen van de samenwerking.

Richard Kitzmann is vertegenwoordiger van het operationeel team. Hij kan bogen op een lange carrière als tv-maker bij diverse tv-stations.

Bestuurlijke taakgebieden zijn onder andere algemeen beleid, externe samenwerking en vertegenwoordiging, communicatie, financieel beheer, huisvesting, vrijwilligersbeleid en in algemene zin, de continuïteit van het werk van de stichting.

Onze ambitie voor de komende jaren is vastgelegd in een beleidsplan voor de jaren 2019-2024.

Beleidsplan

Jaarverslag-2022

Jaarverslag-2021

Jaarverslag-2020

Jaarverslag-2019