20 april 2024

Klachten

Vragen/klagen
Wie een vraag, opmerking, tip, suggestie, klacht of aanvulling heeft, kan altijd bij ons terecht. Dat kan
over de inhoud van artikelen of video’s gaan, over de kwaliteit van de teksten, er kunnen vragen over de
foto’s zijn of over het redactionele beleid.
Het handigste en snelste is een mail te sturen naar redact@ijmondnieuws.nl. Daar krijgt u altijd binnen 1
week antwoord op. Met aanvullingen, suggesties en tips zijn we altijd blij.
Klachten
Maar het kan natuurlijk ook dat u een klacht hebt over de inhoud, het beleid of de medewerkers van
IJmond Nieuws. Ook die kunnen naar redactie@ijmondnieuws.nl en ook daar krijgt u van de redactie
binnen een week antwoord op. We geven de voorkeur aan mail omdat het dan op schrift staat.
We proberen dat snel op te lossen (altijd binnen een week) en als dat tot tevredenheid gebeurt, gaan we
ervan uit dat de klacht is afgehandeld. We registreren dit soort klachten wel om te kijken of er bepaalde
patronen in te herkennen zijn zodat we daarvan kunnen leren. Vermeld daarom duidelijk uw
contactgegevens bij de klacht (adres, telefoonnummer). Anoniem klagen is niet mogelijk.
Maar wat als u niet tevreden bent met de afhandeling? Dan is de procedure als volgt: u antwoordt op
onze mail met de afhandeling en schrijft dat u niet tevreden bent en legt uit waarom. Die klacht wordt dan
in het bestuur van IJmond Nieuws besproken. We moeten daar wel bij zeggen dat het bestuur formeel
geen invloed kan uitoefenen op het redactionele beleid. Zij kunnen dus niet beslissen dat een artikel
aangepast of verwijderd wordt. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de redactie. Maar het wordt wel
besproken samen met de redactie en het is heel goed mogelijk dat daar wel een oplossing komt die voor
iedereen acceptabel is. Het bestuur vergadert om de maand dus de afhandeling kan soms even duren.
Maar daarna krijgt u meteen bericht. Ook deze afhandeling wordt door ons intern geregistreerd.
Raad voor de Journalistiek
Wat als u dan nog niet tevreden bent?
Dan staan er in principe twee wegen open. De eerste is een klacht indienen bij de Raad voor de
Journalistiek (https://www.rvdj.nl). Dat is gratis. De Raad eist overigens wel dat u eerst bij het medium
zelf hebt geklaagd, maar als bovenstaande procedure is gevolgd is dat in orde. Vooral omdat wij de
klacht en de afhandeling registreren en dat ook kunnen melden bij de Raad.
De tweede optie is een procedure bij de rechtbank te starten (daar zullen ze overigens ook informeren of
u wel bij het medium zelf en de Raad voor de Journalistiek hebt geklaagd). Hoe de gang naar de
rechtbank verloopt moet u zelf bepalen, dat hangt sterk af van het soort van klacht.