25 maart 2023

Bouwen

College stemt in met intentieovereenkomst voor Bazaargebied in Beverwijk

Beverwijk – Het College van B&W heeft vandaag ingestemd met de start van dehaalbaarheidsfase voor de ontwikkeling van het Bazaargebied in de BeverwijkseSpoorzone. De...

Uitkomst vragenlijst flexwoning in gemeente Velsen

Velsen - de gemeente Velsen wilt op de korte termijn woningen toevoegen diebedoeld zijn voor doelgroepen die het extra moeilijk hebben om aan een...

Stand van zaken besluitvorming Provinciale Staten m.b.t. woningbouwplannen Spoorzone Beverwijk

Beverwijk - Zoals bekend is in december 2022 op instigatie van OV IJmond in een drietal brieven gericht aan het Gemeentebestuur van Beverwijk alsmede...

Nieuwbouw appartement aan de Grebbestraat

Beverwijk - Aan de Grebbestraat is Woonopmaat in samenwerking met Orion begonnen met het bouwen van een nieuw appartementen complex. Het appartementen complex wordt gebouwd...

Wat gaat Woonopmaat doen in 2023

Heemskerk - In 2022 zijn er maar 10.000 bouwvergunningn verstrekt in heel N-H , dat is niet veel! Er moeten in 2030 in NH...

Logo van Castor College eindelijk op de gevel te bewonderen

Beverwijk - Het Castor College in Beverwijk aan de Büllerlaan, voorheen Het Kennemer College heeft officieel zijn nieuwe naam op de gevel gekregen. Afgelopen jaar...

Voortgang bouw zoutdam in het Noordzeekanaal

Velsen - IJmond Nieuws is langsgegaan bij het bouwterrein van de zoutdam. We spraken met Jan Rienstra, omgevingsmanager bij Rijkwaterstaat en Rob Gordijn omgevingsmanager...

Uitgeest: woondeal getekend na toezegging ministerie van Binnenlandse Zaken

Uitgeest - De afgelopen weken heeft de gemeente Uitgeest intensief gesproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring van...

Voormalige locatie tankstation BP klaar voor nieuwbouw

Heemskerk - Bij de Heemspoort, de voormalige locatie van het BP tankstation in Heemskerk, is de grond helemaal kaal en klaar voor de bouw...

Gemeenteraad Castricum geeft akkoord op bestemmingsplan Startingerweg Fase 2A Akersloot

Castricum– De gemeenteraad van Castricum heeft in september 2022 het bestemmingsplan Startingerweg Fase 2A vastgesteld. Het bestemmingsplan is vanaf februari 2023 onherroepelijk. Ten oosten van...