24 februari 2024

NV IJmond

Nu al ruim 3,5 miljoen euro JTF-subsidietoekenningen in IJmond

Vier JTF-IJmond projecten kregen symbolisch een cheque met het subsidiebedrag overhandigd van de wethouder van hun gemeente. De subsidie vereist een minimale co-financiering van...

IJmondse ondernemers bundelen krachten op klimaatopgave

IJmond - Op 21 februari overhandigde Leen Wisker, voorzitter OV IJmond, een manifest aan gedeputeerde Ilse Zaal van provincie Noord-Holland, tijdens de bijeenkomst IJmond...