20 april 2024

Column Blik van Co: Boompie kopen!!!

Vandaag de tweede column van Co Backer voor de nieuwssites van IJmond Nieuws en Beverwijk Nieuws.nl en Heemskerk.Nieuws.nl.

Beverwijk en Heemskerk zijn in juli 2023 zwaar getroffen door de storm Poly. Vele bomen zijn gesneuveld, wat een complete kaalslag tot gevolg heeft gehad. Gelukkig heeft de storm Wijk aan Zee relatief “links” laten liggen omdat er weinig en kleinere bomen in het kustdorp staan. De iepziekte heeft ervoor gezorgd dat ook vele iepen het “loodje” hebben gelegd.

Ook in Heemskerk heeft de zomerstorm Poly veel bomen beschadigd. Het College van burgemeester en wethouders van Heemskerk zijn nog steeds bezig met het in kaart brengen van alle schade. Zij schatten dat er ongeveer 800 tot 1000 bomen gesneuveld/beschadigd zijn, wat bijna 5% is van alle gemeentelijke bomen. “Dit is een grote klap voor de natuur, de dieren en onze klimaatbestendigheid. Het duurt waarschijnlijk een paar jaar om de bomen te herplanten”, aldus het college van Heemskerk.

Waarom moet dit zo lang duren vraag ik mij dan af. Dan het college van Beverwijk. Zij pakken het voortvarend op, maar wel té voortvarend. In totaal zijn 1.075 bomen omgewaaid of uit voorzorg (veiligheid) geveld zijn als gevolg van de storm. Ongeveer 660 bomen komen voor vervanging/herplanting in aanmerking. Dit zijn vooral straatbomen, laanbomen en solitaire parkbomen. De 415 bomen in bosplantsoen en bosgebieden blijven buiten beschouwing. Daar zal de natuur zichzelf herstellen.

Het collega vraagt nu aan de raad een budget van 1,82 miljoen euro voor de herplanting van de 660 bomen. Dat is 2757 euro per boom! Voor één boom is dit een gigantisch bedrag. Nu geeft ons inkoop- en aanbestedingsbeleid keurig aan dat de 1,82 minimaal nationaal aanbesteed moet worden. Ik begreep dat het college van Beverwijk nog geen uitbesteding heeft gedaan. Jammer dat dit bedrag al op straat ligt!!! Het verzwakt uw onderhandelingspositie. Daarom: ga met Heemskerk sámen de bomen inkopen. In Heemskerk zijn er ongeveer tussen de 800 en 1000 bomen gesneuveld door de storm Poly. Ik neem het gemiddelde van 900 bomen, en als je dan de rekenmethodiek die Beverwijk hanteert, dan betekent het voor Heemkerk dat ‘t ruim 2.9 miljoen gaat kosten. Voor de twee gemeenten samen kom je dan op een krappe 5 miljoen. Voor deze mega-order moet de gekozen boomkweker toch een mega korting geven!

Colleges van Beverwijk en Heemskerk steek de koppen bij elkaar en dwing een aanvaarbare prijs af.

Co Backer

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen