20 april 2024

PFAS op groente en fruit, vooral in Nederland

We kennen het gebruik van PFAS in braadpannen, textiel of voedsel-verpakkingen. Maar PFAS-pesticiden worden ook – opzettelijk –  op voedselgewassen gespoten. Daarmee is voedsel een systematische blootstelling aan PFAS. Nederland en Belgie zijn de koplopers in deze bewuste voedselvergiftiging.

Maar liefst 37 van de pesticiden die in de Europese Unie zijn goedgekeurd, zijn volgens de EU-regelgevers PFAS. Sommige zijn persistent en andere worden afgebroken tot persistente metabolieten (afbraakproducten), zoals trifluorazijnzuur (TFA). Ze vervuilen rechtstreeks de bodem, het oppervlaktewater en de voedselketen en dragen daardoor bij aan het steeds toenemende achtergrondniveau van blootstelling van burgers en het milieu aan eeuwige chemicaliën.

PAN Europe onderzocht de omvang van de besmetting met PFAS van groenten en fruit die in de EU in de periode 2011-2021 werden verkocht. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit de nationale monitoringprogramma’s voor residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel in de EU-lidstaten. De resultaten laten een toenemende blootstelling van Europese consumenten zien via dagelijkse voedingsproducten.

De voornaamste bevindingen

– Tussen 2011 en 2021 werden in de EU in groenten en fruit residuen van 31 verschillende PFAS-pesticiden aangetroffen ;
– Het aantal groenten en fruit met residuen van ten minste één PFAS-pesticide in de EU is in 10 jaar verdrievoudigd;
– In 2021 waren in Europa geteelde vruchten zoals aardbeien (37%), perziken (35%) en abrikozen (31%) bijzonder besmet, vaak bevatten ze cocktails van drie tot vier verschillende PFAS in één vrucht;

Nederland is koploper in het produceren van groenten en fruit met PFAS-pesticiden

– In 2021 waren Nederland (27%), België (27%) en Oostenrijk (25%) de lidstaten met de hoogste besmetting van PFAS-pesticiden van hun binnenlands geteelde groenten en fruit;
– In 2021 waren 70% van in Nederland geteelde aardbeien- en komkommermonsters verzameld in de EU lidstaten met PFAS-pesticiden besmet;
– In 2021 was in Nederland de omzet van PFAS-Pesticiden 221000 kilogram (0,221 kg per hectare landbouwareaal).

Het Engelstalig rapport en persbericht “TOXIC HARVEST-The rise of forever pesticides in fruit and vegetables” presenteert alle studieresultaten. Het rapport is gepubliceerd door PAN Europe, in samenwerking met Ecocity, Ecologistas en Acción, Magyar Természetvédők Szövetsége (Friends of the Earth Hongarije), Générations Futures, Global 2000 (Friends of the Earth Oostenrijk), PAN Europe, PAN Germany, PAN Netherlands en Nature & Progrès Belgique.

In het Nederlandstalig rapport “GIFTIGE OOGSTworden voornamelijk onderzoeksresultaten gepresenteerd die op Nederland betrekking hebben. D.w.z. de ontwikkeling van residuen van PFAS-pesticiden in groenten en fruit dat in Nederland in de periode 2011-2021 is geteeld en in geïmporteerde groenten en fruit. Daarnaast onderzocht PAN-NL de ontwikkeling van de omzetcijfers van PFAS-pesticiden in Nederland in dezelfde periode.

Download het Nederlandstalig rapport “GIFTIGE OOGST-De toename van PFAS-pesticiden in groenten en fruit in Europa”

Bron: mediapartner Duurzaam Nieuws

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen