20 april 2024

GEEN AANWIJZING VOOR EEN BURCHT ONDER DE VRIJBURG

Op de locatie van de voormalige Vrijburgschool in Uitgeest is woningbouw gepland.
Ter voorbereiding hierop werd onlangs archeologisch onderzoek uitgevoerd, op zoek naar resten van een vermoedelijke middeleeuwse burcht op deze locatie. Uit het voorlopige verslag van onderzoeksbureau Hollandia blijkt dat er geen vondsten zijn gedaan die kunnen worden gekoppeld aan de aanwezigheid van een burcht.

Het onderzoek leverde wel wat vondsten op in de bodem. Deze dateren echter vooral uit de tijd van de (de bouw van) de woonwijk in de jaren 80 van de vorige eeuw. De conclusie is dat er geen enkele aanwijzing is gevonden voor de aanwezigheid van een middeleeuwse
burcht of kasteel op deze plek. De structuren die op oude luchtfoto’s te zien zijn en waarvan werd gedacht dat het grachten en omwallingen waren van een burcht, zijn niet op het schoolterrein gelegen of vallen er mogelijk net iets buiten. De zichtbare sporen op de
luchtfoto kunnen ook ontginningssloten zijn uit de 19 e eeuw. Die zijn wel gevonden in het onderzoek. Dit zal Hollandia te zijner tijd nader uitwerken in het onderzoeksrapport.

Onduidelijkheid over burcht blijft bestaan
Deze uitslag is teleurstellend voor de geschiedenis van Uitgeest, maar het betekent in ieder geval dat er op deze locatie woningen gebouwd kunnen worden zonder verder rekening te hoeven houden met archeologische vondsten. Dit zal tijd en kosten schelen. De kern van de burcht werd overigens al vermoed onder de huidige wijk De Kuil. Dat er in Uitgeest een burcht heeft gestaan, is dus ook na dit onderzoek nog steeds niet bevestigd, maar ook nog altijd niet uitgesloten.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen