17 april 2024

Gratis online informatiebijeenkomst Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen

Waarom vaccineren en waartegen?
Dit voorjaar start in Noord-Holland Noord in maart een grote vaccinatieronde. Alle kinderen die in 2024 negen, tien of veertien jaar (zijn) (ge)worden ontvangen een uitnodiging voor een vaccinatie in de brievenbus. Soms hebben ouders/verzorgers vragen over de verschillende infectieziekten en vaccineren. Daarom organiseert GGD Hollands Noorden op dinsdagavond 12 maart een gratis online informatiebijeenkomst over het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Vaccinaties voor kinderen vanaf negen jaar en ouder
Tot de leeftijd van vier jaar krijgen baby’s, peuters en kleuters de vaccinaties vanuit het RVP op het consultatiebureau. Hiermee zijn zij op jonge leeftijd beschermd tegen een groot aantal infectieziekten. Voor een aantal ziekten is vanaf negen jaar een vervolgvaccinatie nodig om de bescherming te verlengen. Ook komen kinderen vanaf tien jaar in aanmerking voor de HPV- vaccinatie. Een vaccinatie die beschermt tegen meerdere soorten kanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus. De vaccinaties vanaf negen jaar worden gegeven in onder andere sporthallen en buurthuizen. Ze worden daarom ook wel groepsvaccinaties genoemd.

Dalende vaccinatiegraad
In heel Nederland en ook Noord-Holland Noord is sinds enige jaren sprake van een dalende vaccinatiegraad. Het RIVM en GGD Hollands Noorden maken zich zorgen om deze daling. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van ziekten, zoals de mazelen, te voorkomen.

Meer vragen over vaccineren
Ouders hebben meer vragen over de verschillende infectieziekten. Komen deze ziekten nog wel voor? Zijn ze wel echt zo gevaarlijk? Kan ons kind niet beter natuurlijke weerstand opbouwen door de ziekte zelf door te maken? Of hoe werkt vaccineren en zijn de vaccins wel veilig?
Aan de hand van verschillende praktijkverhalen en video’s gaan kinderarts Govert Brinkhorst en jeugdarts Florianne Bien in op bovengenoemde vragen. Ook komt de gang van zaken tijdens de groepsvaccinaties en het onderwerp prikangst aan de orde. Tijdens de bijeenkomst kunnen er online vragen worden gesteld via de chat.

12 Maart gratis online informatiebijeenkomst ‘Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen’ voor ouders met kinderen van acht tot achttien jaar.

Aanmelden kan via de QR-code:

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen