20 april 2024

RIVM gaat helpen bij beter meten fijnstof door burgers de inwoners die in de IJmond het fijnstof meten krijgen komende vrijdag ondersteuning van het RIVM in de IJmond zijn vijf meetstations die de concentraties fijnstof  monitoren

De IJmond heeft te maken met milieubelastende activiteiten zoals zware industrie, verkeer en scheepvaart. Activiteiten die behalve op het milieu ook een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid. Vooral de luchtkwaliteit in de IJmond is in dat verband een onderwerp dat sterk leeft. Ook hebben bewoners last van grof stof, geur en geluid. Bijna een op de vijf volwassenen in de regio is bezorgd over mogelijke gezondheidsrisico’s door de bedrijvigheid in hun omgeving. Dicht bij Tata Steel geldt dit voor ruim een op de drie bewoners.

Bron: https://www.rivm.nl/tata-steel/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen