17 april 2024

Meer bevoegdheden voor boa’s

UITGEEST en CASTRICUMHandboeien voor boa’s.

Met ingang van 1 januari 2024 hebben buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) landelijk de bevoegdheid gekregen om te handhaven bij bepaalde
verkeersovertredingen. Het gaat om bellen en appen op de fiets, lopen en fietsen door
rood licht en fietsen zonder licht.

Belangrijke rol
Met deze extra bevoegdheden kunnen boa’s effectiever optreden. Doordat het gedrag van
de samenleving verandert, krijgt ook de rol van de boa’s een andere invulling. Handhavers
spelen een steeds belangrijkere rol in de leefbaarheid en veiligheid op straat.

Handboeien voor boa’s
Tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden krijgen boa’s steeds vaker te maken met
agressie en geweld. De risico’s wijken daarbij niet af van die van de politie. Vanaf 1 maart
2024 dragen de boa’s in de gemeente Uitgeest daarom handboeien bij zich en gebruiken ze
deze indien nodig.

Groter gevoel van veiligheid
De uitbreiding van bevoegdheden van boa’s en de stijgende agressie waren voor de
burgemeesters van Uitgeest en Castricum aanleiding om te besluiten dat boa’s handboeien gaan dragen.
Ze hebben daarvoor een zorgvuldige afweging gemaakt. Mede door het uitgestrekte
werkgebied in onze gemeenten kunnen boa’s bij een dreiging of escalatie de komst van de
politie soms niet afwachten. Meer bevoegdheden om in te grijpen, maakt dat de boa’s
zelfstandiger, professioneler en met een groter gevoel van veiligheid kunnen werken.

Gemeentehuis Castricum
GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen