17 april 2024

Wethouder Dorenbos door het stof tijdens debat over parkeerbeleid

BEVERWIJK – Het nieuwe parkeerbeleid in Beverwijk houdt de gemoederen bezig. Niet alleen de burgers maar nu ook de Beverwijkse politiek. Grote veranderingen hebben plaatsgevonden in het centrumgebied waar het college van Beverwijk de blauwe zone hebben laten vervallen. Daar moet je nu betalen voor een parkeerplaats.

(tekst: Co Backer)

Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 19 uur. Dat geldt overigens ook voor de parkeerterreinen waar je op zaterdag vrij kon parkeren. Het gratis parkeren op de zaterdag is afgeschaft, behalve voor de eerste twee uur dat je parkeert. Dat geldt ook voor de woensdag.

Dat het nieuwe parkeerbeleid hoog is opgelopen werd donderdagavond tijdens de raadsvergadering duidelijk. De lokale partij VRIJ!! had een interpellatiedebat aangevraagd en dat heeft donderdagavond plaatsgevonden. Dit verzoek tot een interpellatiedebat gaat expliciet niet over de(on)wenselijkheid van deze parkeermaatregelen, dit is uitvoerig in de raadscommissie en de raadsvergadering besproken en een besluit over genomen. VRIJ!! Heeft een interpellatiedebat aangevraagd over de invoeringsproblemen, onduidelijkheden en onvoorziene zaken rond het nieuwe parkeerbeleid.

Meldpunt
Er zijn  enorm veel invoeringsproblemen en onduidelijkheden. Vrij! heeft een meldpunt parkeren geopend voor inwoners die tegen problemen met het nieuwe parkeerbeleid aanlopen. Hieruit bleek dat er veel vragen, onduidelijkheden en klachten zijn. Tot op heden ontvingen zij meer dan 56 meldingen, die zij geanonimiseerd als bijlage hebben toegevoegd.

Fractievoorzitter van VRIJ!!, Kelly Uiterwijk, begon haar bijdrage met alles wat fout kon gaan, fout is gegaan van dit parkeerbeleid. Ook de handelswijze van de wethouder naar de raad toe, het verkeerd informeren, werd haar niet in dank afgenomen. Niet alle parkeermeters werden op tijd geplaatst waardoor er veel verwarring was en niet betaald kon worden.

Er zouden vier moties ingediend worden tijdens dit interpellatiedebat door VRIJ!!

  • Motie 1: Maatwerken toepassen bij het toekennen van parkeerontheffingen, waarbij de menselijke maat centraal staat.
  • Motie 2: Alle inwoners die een parkeervergunning kunnen aanvragen ook de mogelijkheid te bieden tot de aanvraag van een bezoekersregeling.
  • Motie 3: Het toekennen van de ontheffing zorgverlenersmantelzorg waarbij meerdere mantelzorgers op één adres meerdere ontheffingen verstrekt worden.
  • Motie 4: Caravans en aanhangwagens vrij te stellen van de heffing van parkeergeld. Wel met de restrictie dat er maximaal drie dagen voor de deur geparkeerd mag worden. En het mogelijk te maken voor een camper een parkeervergunning aan te vragen maar ook met de restrictie dat er maximaal drie dagen geparkeerd mag worden.

Deze moties werden op het laatste moment door VRIJ!! teruggetrokken om deze in een later stadium weer te kunnen indienen.

Motie van wantrouwen
Nadat de wethouder om de vele vragen die gesteld werden heen draaide diende fractievoorzitter Kelly Uiterwijk van VRIJ!! een motie van wantrouwen in tegen de wethouder. Zij verwoordde in duidelijke taal dat de lokale politieke partij VRIJ!! een grens heeft gesteld en daarom deze motie.

De inhoud van deze motie: De wethouder in een openbare bewonersbijeenkomst over parkeren inwoners heeft opgeroepen om bij een snelle boodschap van minder dan 10 minuten geen parkeergeld te betalen; De wethouder in de raadsvergadering heeft ontkend deze oproep te hebben gedaan, terwijl dit wel degelijk gezegd is; De wethouder hierover heeft gelogen tegen de raad; De wethouder tevens in deze bewonersbijeenkomst heeft aangegeven dat men met de blauwe zone gestopt is, omdat de boetes naar het Rijk gingen; De wethouder altijd aan de raad heeft voorgespiegeld dat financiële redenen niet ten grondslag liggen aan het nieuwe parkeerbeleid; De wethouder de raad verkeerd heeft geïnformeerd over de motieven achter het nieuwe parkeerbeleid.

De stemming werd hoofdelijk gedaan. Voor deze motie stemden 11 raadsleden en tegen waren 14 raadsleden.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen