20 april 2024

Aanslag gemeentelijke heffingen 2024 deze week in de brievenbus

HEEMSKERK – De gemeente Heemskerk verstuurt vanaf woensdag 22 februari 2024 de WOZ-beschikkingen en de aanslagen gemeentelijke heffingen. De gemeente is wettelijk verplicht om binnen 8 weken na het begin van het kalenderjaar de WOZ-beschikking vast te stellen.

Om de begroting sluitend te maken heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om de tarieven van een aantal gemeentelijke belastingen meer te verhogen dan het inflatiepercentage.

 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
  Het tarief voor woningen eigendom stijgt van 0,0706% naar 0,0747%. De waardedaling voor woningen in de periode 2022-2023 bedraagt rond de 0,3%. Echter is niet voor alle woningen de waardeontwikkeling gelijk.
  Het tarief voor bedrijfspanden eigendom stijgt van 0,1727% naar 0,2040%. Het tarief voor bedrijfspanden gebruik stijgt van 0,1252% naar 0,1492%. De waardestijging voor bedrijfspanden in de periode 2022-2023 bedraagt rond de 9%. Deze waardestijging is het gevolg van een recent afgeronde herinventarisatie van alle bedrijfspanden in 2023. Echter is niet voor alle bedrijfspanden de waardeontwikkeling gelijk.
 • Afvalstoffenheffing
  Het tarief voor een eenpersoonshuishouden stijgt van € 331,92 naar € 332,28 (verhoging 0,11%).
  Het tarief voor een meerpersoonshuishouden stijgt van € 417,36 naar € 417,72 (verhoging 0,09%).
 • Rioolheffing
  Het tarief voor een standaardhuishouden (tot 300 m2 afvalwater) stijgt van € 200,40 naar € 212,64 (verhoging 6,11%).
 • Hondenbelasting
  Per 1 januari 2024 is de hondenbelasting afgeschaft.

Informatie voor de inwoners van Heemskerk:

 • Vraag zelf actief betalingsregeling of uitstel van betaling aan
  U moet zelf vragen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling of uitstel van betaling. Dit kan door een e-mail te sturen aan invordering@heemskerk.nl.
 • Automatische incasso tijdelijk stoppen of betalingsregeling aanpassen
  Wilt u uw automatische incasso voor betaling in termijnen van de heffingen (tijdelijk) stoppen? Of wilt u de betalingsregeling aanpassen of opschorten? Stuur dan een e-mail met een verzoek hiervoor aan invordering@heemskerk.nl.
 • Betalen in 10 termijnen
  Wilt u de aanslag in 10 termijnen betalen? Dat kan door het machtigingsformulier bij de aanslag naar ons terug te sturen. Dit geldt voor aanslagen tot € 3.000. Als u een andere betalingsregeling wilt dan de 10 termijnen (maart t/m december 2024) kunt u ook hierom vragen. Stuur dan een e-mail aan invordering@heemskerk.nl.

Meer informatie? Ga naar heemskerk.nl/belasting
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Heemskerk. Ga hiervoor naar heemskerk.nl/belasting. Hier leest u ook hoe u een taxatieverslag bekijkt of digitaal bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen