20 april 2024

12,2 miljoen euro voor verkeersveilige lokale wegen en fietspaden in Noord-Holland

Noord-HollandDe provincie Noord-Holland levert in 2024 een bijdrage van 12,2 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden.

De provincie werkt niet alleen aan de veiligheid van de eigen provinciale wegen, maar stelt jaarlijks ook een subsidiepot beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. In 2024 is in totaal 12,2 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van wegen en fietspaden door gemeenten in Noord-Holland.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog steeds toe, vooral onder fietsers. De provincie komt in actie om dit te keren. Door educatie en bewustwordingscampagnes zoals als Mono en BOB, en door het verbeteren van onze provinciale wegen en fietspaden. Gemeenten maken goed gebruik van de subsidies om ook lokale wegen en fietspaden verkeersveiliger te maken. Zo werken we samen aan minder verkeersslachtoffers.”

Comfortabele en veilige doorfietsroutes

De provincie streeft naar nul verkeersslachtoffers in 2050. De meeste ongelukken gebeuren op lokale wegen en fietspaden. Ook wil de provincie de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse regio’s met de fiets flink verbeteren. De subsidieregeling kleine infrastructuur is daarom ook bedoeld voor het opwaarderen van regionale fietspaden en het aanleggen van doorfietsroutes. Op het netwerk van doorfietsroutes in de provincie kunnen alle soorten fietsers comfortabel en vooral ook veilig langere afstanden afleggen op de fiets.

Meer informatie over de verkeerssubsidies van de provincie Noord-Holland in 2024 is te vinden op www.noord-holland.nl/verkeerssubsidies.

Resultaten 2023

In 2023 is door de provincie 14 miljoen euro subsidie verleend aan 24 infrastructuurprojecten in de verschillende Noord-Hollandse regio’s. Het volledige subsidiebedrag is in 2023 aangevraagd, er zijn zelfs 15 projecten afgewezen omdat de subsidiepot leeg was. Verkeersveiligheid staat ook bij gemeenten hoog op de agenda.

Onder andere de volgende regio’s:

Alkmaar

3,2 miljoen euro ging vorig jaar naar 4 projecten in de regio Alkmaar. Zo is er voor ruim € 900.000,- subsidie verleend voor een fietsstraat in combinatie met woningbouw langs de Gedempte Veert in Sint-Pancras. De Gedempte Veert is onderdeel van de doorfietsroute tussen Noord- en Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk en Alkmaar.

Zuid-Kennemerland en IJmond

Vorig jaar ging 4,8 miljoen euro naar 4 projecten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Bijna 1,2 miljoen euro werd door de gemeente Haarlem gebruikt voor het fietsvriendelijk inrichten van de Boerhaavelaan. De ventwegen aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan worden ingericht om in twee richtingen te fietsen. Aan de noordzijde wordt een breed fietspad aangelegd, als onderdeel van de doorfietsroute van Haarlem naar Schiphol en Amstelveen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen