29 februari 2024

IJmond zet regionale economische samenwerking voort

BEVERWIJK – De wethouders Economische Zaken van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen hebben op 31 januari 2024 de samenwerkings-overeenkomst Economische Samenwerking IJmond 2024-2028 ondertekend.

De eerdere samenwerkingsafspraak tussen de drie gemeenten liep eind 2023 af. Na een
evaluatie is besloten om de vruchtbare samenwerking voort te zetten. De gemeenten
stemmen af over regionaal economische taken en de uitvoering daarvan. Met het
ondertekenen van de nieuwe overeenkomst wordt de Economische Samenwerking IJmond
(ESIJ) voortgezet voor de periode 2024 t/m 2028.

Vergroten brede welvaart
De focus en inzet van de regio IJmond liggen op het vergroten van de brede welvaart voor al onze inwoners en bedrijven. Met onze verbinding met de Noordzee en het haven- en
industriecomplex zijn we van grote betekenis voor de nationale economie. We hebben de
ambitie om deze kracht en positie te behouden en hier als IJmond samen in op te blijven
trekken.

In de komende jaren werken we binnen Techport toe naar het realiseren van de eerste
groene industriezone van Nederland. Maar ook de ontwikkeling van onze lokale
economische centra en de rol van het MKB verliezen we niet uit het oog. Thema’s als
verduurzaming, energietransitie en circulariteit maken daar een vanzelfsprekend onderdeel
van uit. Dat is belangrijk omdat we ons gelijktijdig inzetten op het verbeteren van het milieu, de gezondheid en het woon- en leefklimaat in onze regio.

Het ondertekenen van de overeenkomst bekrachtigt het belang dat de drie
IJmondgemeenten er aan hechten om samen met het regionale bedrijfsleven, het onderwijs en andere overheden invulling aan de economische ontwikkeling te blijven geven.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen