28 februari 2024

Tata Steel Nederland levert grote ontstoffingsprojecten op

Roadmap Plus-verbeterprogramma pakt de impact van Tata Steel op de omgeving aan.

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden zijn door een symbolische handeling van
onder meer Hans van de Berg (CEO Tata Steel Nederland) en Jeroen Olthof
(Gedeputeerde provincie Noord-Holland) drie grote ontstoffingsinstallaties in gebruik
genomen.
De installaties waar het om gaat zijn smidse kappen bij de Hoogovens, een
ontstoffingsinstallatie voor rookgassen bij de Pelletfabriek en een extra afzuiginstallatie in de Oxystaalfabriek. Bezoekers van de opening werden ook langs de plaats geleid waar
begonnen is met de bouw van het windscherm dat er voor moet zorgen dat de verwaaiing
van grondstoffen verder afneemt. Ten slotte was er aandacht voor de start van de bouw van de DeNOx-installatie. Deze is ontworpen om de uitstoot van stikstofverbindingen bij de
Pelletfabriek stevig te reduceren.

Filters en kappen
De nieuwe installaties hebben allemaal als doel de uitstoot van bijvoorbeeld stof, lood en
andere zware metalen drastisch te verminderen. Bij de Pelletfabriek is daarom een nieuwe
doekfilterinstallatie gebouwd. Dit is een filter met het formaat van een flatgebouw van tien
verdiepingen. Deze installatie moet zorgen voor 80% minder lood, 80% minder zware
metalen en 80% minder stof.
Bij de Staalfabriek is ook een doekfilter geplaatst. Deze zuigt lucht en stof weg die in
uitzonderlijke gevallen langs twee lager geplaatste installaties is gekomen. Dit zorgt voor
50% minder uitstoot van stof en zware metalen bij het kiepen van ruwijzer.
De smidse kappen van de Hoogovens lijken op enorme afzuigkappen. Zij zijn boven de plek geplaatst waar tapgaten worden geboord. Stof dat daar voorheen wist te
ontsnappen wordt nu opgevangen. Dit zorgt voor 75% minder stofuitstoot bij aftappen van
vloeibaar ruwijzer.

Roadmap Plus-verbeterprogramma
Het bouwen van de installaties en het windscherm vormen het sluitstuk van een
verbeterprogramma met de naam Roadmap Plus. Dit programma is gestart nadat in 2018
grafietuitstoot in de omgeving duidelijk maakten dat Tata Steel schoner moest gaan
produceren. Eerdere maatregelen die het bedrijf heeft genomen, zijn bijvoorbeeld het
overkappen van de slakverwerking, waardoor het grafiet niet meer vrij kan komen en het
installeren van verschillende installaties die de uitstoot van geluid en geur tegen gaan.
Het doel van het Roadmap Plus-verbeterprogramma is de impact die Tata Steel heeft op de
omgeving versneld te verkleinen. Met het programma investeert Tata Steel meer dan € 300
miljoen in maatregelen die zorgen voor minder uitstoot van stoffen, geur, licht en geluid.
Meer informatie over het verbeterprogramma Roadmap Plus is te vinden op:
tatasteelnederland.com/kaart

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen