29 februari 2024

Demissionair minister Hugo de Jonge bezoekt woningbouwprojecten Uitgeest

UITGEEST – Door in maart 2023 de Woondeal te ondertekenen, heeft de gemeente Uitgeest zich verbonden aan de afspraken voor het realiseren van ruim 220.000 woningen in Noord-Holland en Flevoland. Bij het tekenen kreeg het de toezegging dat Binnenlandse Zaken zou helpen bij het vinden van ‘buitenstedelijke’ bouwlocaties voor woningbouw. Om met eigen ogen te zien wat Uitgeest al doet, waar de uitdagingen liggen én welke afspraken hierover mogelijk zijn, bezocht demissionair minister Hugo de Jonge de gemeente op 22 januari.

Rondrit door Uitgeest
De demissionair minister ging samen met onder andere gedeputeerde Jelle Beemsterboer van de provincie Noord-Holland en wethouder Jan Schouten (wonen) langs zeven (mogelijke) woningbouwprojecten binnen Uitgeest. Zo bekeken zij de Bibliotheeklocatie, Benesserlaan en de Limmerkoog. Wethouder Schouten en een projectleider van de gemeente gaven op de locaties uitleg over de problematiek.
Wethouder Schouten: “We vinden het erg belangrijk om te laten zien waar we tegenaan lopen in onze gemeente. Uitgeest is omringd door Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), waar we nu niet mogen bouwen. We zijn zuinig op ons mooie buitengebied, maar het moet mogelijk zijn om hier wel iets te realiseren. We noemen dat een ‘straatje erbij’. In de dorpskern zijn bijna geen mogelijkheden voor meer woningbouw. Bovendien gaat bouwen binnen het dorp ten koste van het openbaar groen. En dat willen we ook graag behouden om de leefbaarheid van ons dorp te behouden. Het is goed om dit soort dilemma’s aan de demissionair minister en de gedeputeerde te laten zien.”
Tijdens de rondrit reageerde demissionair minister De Jonge op wat hij zag en hoorde: “Voor de leefbaarheid van Uitgeest is het cruciaal dat er wordt bijgebouwd, ook aan de rand van het dorp. Niet ieder stukje gras is te beschermen groen. Goed dat de provincie ruimte biedt voor straatjes erbij. Zo kunnen jongeren en ouderen op het dorp blijven wonen.”

Woondeal
In de Woondeal van minister De Jonge staan afspraken om snel meer betaalbare woningen te bouwen. Het gaat in Noord-Holland en Flevoland om 220.000 woningen, waarvan 150.000 ‘betaalbaar’. Daarnaast wil de minister dat 30% van alle woningen in gemeenten sociale huur is. In Uitgeest is dat percentage op dit moment lager, zo rond de 22%. De gemeente streeft er naar om meer sociale huurwoningen te bouwen, maar het lukt niet om snel naar 30% te groeien.

Samenwerking met Rijk en provincie
In Uitgeest staan ‘binnenstedelijk’ dertien (kleinschalige) projecten op de planning. Een aantal hiervan is al in uitvoering. In deze projecten is aandacht voor allerlei doelgroepen. Zo komen er flexwoningen specifiek voor jongeren en wordt er minstens 30% sociaal gebouwd. De gemeente wil graag een nog hoger percentage betaalbare woningen als dat financieel haalbaar is.
Om méér te kunnen doen, is bouwen in het buitengebied nodig. Hieraan zijn allerlei regels en restricties verbonden. Daardoor komen projecten lastig van de grond. Samenwerking met de provincie en het Rijk is hierbij erg belangrijk.
Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “We zien als provincie voor welke uitdagingen Uitgeest staat, het dorp is al dichtbebouwd en zoekt ruimte. We willen er in de provincie voor zorgen dat gemeenten eenvoudiger en sneller woningbouw kunnen realiseren aan de randen van dorpen en kernen. Het is daarbij uiteraard wel belangrijk dat er een goede balans is tussen economie, wonen, mobiliteit, natuur en landschap. We hebben regelmatig overleg met de gemeente Uitgeest en werken eraan om woningbouw mogelijk te maken. Voor het toestaan van woningbouw in bepaalde gebieden zullen we ook medewerking van het Rijk nodig hebben. Het is goed dat de wethouder ons nu per locatie heeft laten zien waar het om gaat. Zo werken we samen aan woningen voor de volgende generatie Uitgeesters.”

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen