28 februari 2024

Participatieavond over verbetering van de leefomgeving

Denk mee over de kwaliteit van de leefomgeving in Heemskerk

HEEMSKERK – Als het aan de gemeente Heemskerk ligt, woont elke inwoner in een schone en duurzame leefomgeving, waarbij iedereen gebruik maakt van duurzame energie en schone mobiliteit binnen een circulaire economie. Maar wat vindt u belangrijk in uw leefomgeving? De gemeente gaat hierover graag in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tijdens de participatieavond Milieu en Leefomgeving op 30 januari in het gemeentehuis.

De gemeente wil zorgen voor een betere leefomgeving. Waar de gemeente aan wil werken en op welke manier, staat in het programma Milieu en Leefomgeving. Ani Zalinyan, wethouder Natuur en Milieu: “Bij het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving proberen we de verschillende opgaven waar de gemeente voor staat samen te brengen. We hebben schaarse ruimte en moeten daarom de keuzes in samenhang bekijken en oppakken. Dit willen we samen doen met de mensen om wie het gaat, de inwoners en ondernemers van Heemskerk.” 

Participatieavond

Tijdens de participatieavond zijn er 3 tafels, waaraan u kunt deelnemen. Bij de 1e tafel gaat het over klimaat en groen (onder andere natuurinclusief bouwen, bescherming van dieren/planten bij bouwwerkzaamheden en het tegengaan van wateroverlast en hittestress). Aan de 2e tafel bespreken we het thema IJmond bereikbaar (hoe houden we de IJmond bereikbaar per auto, fiets en openbaar vervoer?). En aan de 3e tafel staat het milieu centraal (bodem- en luchtkwaliteit, geur, geluid, natuurbescherming en omgevingsveiligheid). Aan de hand van posters en kaartjes gaan we het gesprek met elkaar aan over wat u belangrijk vindt.

Inbreng vanuit alle partijen

De inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken we om tot het nieuwe definitieve programma Milieu en Leefomgeving te komen. Neem daarom deel aan de participatieavond op dinsdag 30 januari 2024 in het gemeentehuis van Heemskerk. De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur. Aanmelden kan via www.odijmond.nl/participatieavond-programma-milieu. Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u ons wel graag meegeven wat u belangrijk vindt? Vul dan onze korte enquête in op: www.odijmond.nl/participatieavond-programma-milieu/.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen