29 februari 2024

Aanpassing minimaregelingen en bijzondere bijstand 2024

BEVERWIJKDe beleidsregels voor regelingen voor mensen met een laag inkomen, de zogenaamde minimaregelingen, zijn gewijzigd. Dit geldt ook voor de regels voor bijzondere bijstand. De aangepaste regels gelden vanaf 2024 voor mensen met een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm en die geen groot eigen vermogen bezitten.

Fiets- en computervergoeding voor kinderen.
De leeftijd waarop een vergoeding voor het kopen van een fiets kan worden aangevraagd is verlaagd van zes naar vier jaar. De leeftijdsgrens voor een vergoeding voor het kopen van een computer is verlaagd van acht naar zes jaar. Deze leeftijdsgrenzen zijn verlaagd naar aanleiding van een motie die door de gemeenteraad is aangenomen.

Tegemoetkoming indirecte schoolkosten.
De tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten wordt verhoogd. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor het betalen van onder andere schoolreisjes, schoolkamp en schoolspullen. Het bedrag per basisschoolkind wordt per schooljaar verhoogd naar €150,-.

Het bedrag per kind op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt per schooljaar verhoogd naar €300,-. Hierbij geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Ouders aan wie de tegemoetkoming voor het schooljaar 2023-2024 al is uitbetaald, ontvangen automatisch een nabetaling.

Noodzakelijke kosten rechtshulp.
Mensen die genoodzaakt zijn om gebruik te maken van rechtshulp, en hier administratie- en griffiekosten voor betalen, krijgen langer de tijd om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. De aanvraagperiode is verlengd van 7 naar 30 dagen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de Raad voor Rechtsbijstand positief beslist heeft over de aanvraag om een toevoeging.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen