24 februari 2024

SIG wederom Beste Werkgeverskeurmerk in de Gehandicaptenzorg

Stichting SIG heeft wederom het keurmerk Goed Werkgeverschap behaald door het
onafhankelijk uitgevoerde medewerkersonderzoek. Hiermee is SIG uitgeroepen tot
World Class Workplace voor de jaren 2023-2024. Het keurmerk is toegekend op
basis van het onafhankelijk medewerkersonderzoek, dat is uitgevoerd door bureau
Effectory, en heette voorheen Beste Werkgever.
 
De tevredenheid van medewerkers is met een totaalscore van 8,3 (te vergelijken met een
rapportcijfer) flink hoger dan het branchegemiddelde, wat in deze tijden een mooie opsteker is voor een middelgrote werkgever in de gehandicaptenzorg. Bij SIG werken ongeveer 450 medewerkers, waarmee ruim 1000 mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis worden begeleid in Midden- en Zuid-Kennemerland. SIG biedt kleinschalige begeleiding op maat op alle levensgebieden; wonen, dagbesteding, opvoeding, financiën en sociale activering.
Opvallend hoog scoort SIG in werkgeverschap en bevlogenheid, hier werd door de medewerkers de hoogste waardering aan geven. SIG onderscheidt zich hiermee van de benchmark; score bevlogenheid SIG 8,0 versus 7,3 in de branche, algemene tevredenheid SIG 8,3 versus 7,2 in de branche en goed werkgeverschap SIG 8,0 versus 6,5 in de branche. Een medewerker omschreef SIG als volgt;  ”Fijne werkgever en kleinschalige organisatie waar ‘iedereen elkaar kent’ en benaderbaar is.”
Het onderzoeksresultaat van Effectory kenmerkt SIG als een organisatie met bevlogen medewerkers, een gezonde werkdrukbeleving en een veilige sfeer, waar goed, efficiënt en cliëntgericht gewerkt wordt. Er worden mooie scores behaald op leiderschap, medewerkers voelen een sterke verbinding met de organisatie en er zijn goede communicatielijnen.
 
SIG is met name ook trots, dat ondanks de zwaardere tijden in de zorg, de medewerkers bij SIG de visie van de organisatie herkennen en blijven uitdragen. Hiermee wordt dit resultaat als een gezamenlijk succes gezien. Een quote uit het onderzoek onderschrijft dit met “Het is een organisatie die zowel cliënten als medewerkers gelukkig maakt en dat is iets waar ik me volledig veilig en prettig bij voel.”
 
Doordat veel verschillende organisaties precies hetzelfde onderzoek uitvoeren onder hun
medewerkers valt er een heldere branchevergelijking te maken. Het hoge resultaat bij SIG is mede aannemelijk door het deelnamecijfer van 78%, dit toont dat opvallend veel medewerkers van SIG hun mening hebben laten meetellen. Ter vergelijking: het gemiddelde responscijfer in de branche is 52%.
 
SIG ziet de score niet als een eindscore en gaat samen met medewerkers in gesprek om de
resultaten te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De organisatie staat niet stil en acht hierbij de inspraak van medewerkers van groot belang.
In februari hoort SIG of er net als in 2022 als allerhoogste is gescoord in de branche
Gehandicaptenzorg. Nu al valt te concluderen dat SIG bij de drie organisaties in Nederland behoort waar medewerkers in de gehandicaptenzorg het liefst willen werken. Één van de medewerkers licht dit als volgt toe; ”De korte lijnen met collega’s en teamleiding, betrokken collega’s, de mogelijkheid om deeltijd te werken, alles is echt bespreekbaar en in overleg is veel mogelijk.”
De SIG blijft het als een uitdaging zien cliënt-gericht en met alle aandacht voor de inhoud haar werk voort te zetten. Dat blijft voor de komende jaren ook weer haar uitdaging.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen