28 februari 2024

Heemskerk en Uitgeest dragen nieuwe locatie aan voor asielzoekerscentrum

Heemskerk en Uitgeest dragen nieuwe locatie aan voor asielzoekerscentrum

De asielketen in Nederland is vastgelopen. De instroom van asielzoekers loopt op en de doorstroming is niet groot door de woningnood. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om locaties beschikbaar te stellen voor asielzoekerscentra (AZC’s). Al eerder hebben Uitgeest en Heemskerk een locatie voorgesteld hiervoor. Op deze locatie bij de Communicatieweg is het niet gelukt. Nu dragen de gemeenten een nieuwe locatie aan, in hetzelfde gebied als eerder dit jaar.

Ondanks dat de Spreidingswet nog steeds een voorstel is, hebben Uitgeest en Heemskerk vooruitlopend daarop de handen ineengeslagen. De gemeenten willen samen bijdragen aan deze maatschappelijke opgave.

In het vastgestelde Regioplan Kennemerland Opvang Asielzoekers staat dat Uitgeest 51 opvangplekken moet regelen en Heemskerk 149. Uitgeest en Heemskerk zien alleen mogelijkheden om een AZC te ontwikkelen in het buitengebied. Dit buitengebied is aangemerkt als bijzonder provinciaal landschap. Om hier (tijdelijk) te mogen bouwen, vraagt de provincie om uitgebreid onderzoek naar de locatie. Dit onderzoek is nu klaar.

Voorgestelde locatie

De aangedragen locatie ligt aan de Tolweg. Op deze locatie is meer dan voldoende ruimte beschikbaar om 200 mensen op te kunnen vangen. Gemeente Heemskerk is eigenaar van het stuk grond, dat op grondgebied van gemeente Uitgeest ligt.

Wethouders wonen Aad Schoorl (Heemskerk) en Jan Schouten (Uitgeest): “Een dak boven het hoofd is een basisbehoefte voor ieder mens. Om de asielproblemen in het land te verlichten en de mensen te helpen, willen Heemskerk en Uitgeest op deze locatie samen ruimte geven aan een asielzoekerscentrum.”

Vervolg

De colleges van Heemskerk en Uitgeest hebben ingestemd met de voorgestelde locatie. De volgende stap is het aanvragen van ontheffing bij de provincie om hier te mogen bouwen. Bij een eventuele ontheffing dragen de gemeenten de locatie over aan het COA. Het COA verzorgt de locatie, de inrichting en de exploitatie van de locatie.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen