28 februari 2024

Meldpunt ‘Problemen met verhuurders’ in Heemskerk

HEEMSKERK – Vanaf 1 januari 2024 kunnen huurders, woningzoekenden en anderen
problemen met verhuurders melden. De gemeente Heemskerk presenteert dan het meldpunt ‘Problemen met verhuurders’. Dit meldpunt moet ervoor zorgen dat problemen met verhuurders worden aangepakt. Het meldpunt staat open voor alle huurders, ook voor
arbeidsmigranten. Bij meldingen kan de gemeente Heemskerk overgaan tot onderzoek en actie tegen deze problemen.
Het meldpunt houdt zich bezig met:

  • Niet discrimineren.
  • Niet intimideren.
  • Niet meer dan tweemaal de kale huur als borg eisen.
  • De huurovereenkomst niet mondeling, maar schriftelijk vastleggen.
  • De informatieplicht van verhuurders naar hun huurders.
  • De hoogte van servicekosten.
  • Voor arbeidsmigranten: de huurovereenkomst staat los van een arbeidsovereenkomst en de arbeidsmigrant spreekt de taal waarin de huurovereenkomst is opgeschreven.

Wethouder Ani Zalinyan: “Ik vind het van belang dat het meldpunt er komt. Woongenot is belangrijk en huurders moeten bescherming hebben tegen verhuurders die niet volgens de regels handelen.”
Het meldpunt staat vanaf 1 januari 2024 op de website van de gemeente: www.heemskerk.nl. Hier komen ook de veel gestelde vragen en antwoorden te staan. Het klantcontactcentrum staat klaar om vragen te beantwoorden en te helpen bij het maken van meldingen. Huurders hebben altijd de

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen