24 februari 2024

Intentieovereenkomst voor samenwerking DorpsduinenWijk aan Zee

BEVERWIJK/WIJK AAN ZEE – Op vrijdag 15 december 2023 hebben acht partijen een
intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken bij
de herontwikkeling van diverse voorzieningen aan en in de omgeving van de Dorpsduinen in Wijk aan Zee.

De partijen zijn: de gemeente Beverwijk, Heliomare, stichting Dorpshuis Wijk aan Zee, Stichting Fedra (De Vrijheit), Fysio- en manuele therapie Wijk aan Zee, De
Hartekamp Groep, Huisartsenpraktijk Wijk en Zee en stichting Welzijn Beverwijk.
Zij zijn allemaal eigenaar, gebruiker, huurder of exploitant van gebouwen en/of percelen in
Wijk aan Zee. Omdat elke instelling wensen of plannen heeft tot nieuwbouw of verbouw heeft men besloten te laten onderzoeken wat de voor- en nadelen van samenwerking hierbij kunnen zijn.

Gezamenlijke onderzoeksopdracht
Na een aantal verkennende gesprekken hebben de acht partijen besloten om in een
gezamenlijke opdracht onderzoek te laten doen naar de voordelen in de uitvoering van hun
(bouw)plannen en het optimaal gebruiken van de faciliteiten.

Wethouder Ali Bal is positief over de samenwerking: “Ik kijk ernaar uit om op basis van de
onderzoeksresultaten samen met de partners en met participatie van de Wijkaanzeeërs de
plannen verder uit te werken. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van Wijk aan Zee.”

Space&Matter
In opdracht van de Dorpsraad Wijk aan Zee en met medewerking van (een deel van) partijen en de bewoners van Wijk aan Zee heeft bureau Space&Matter in 2021 een studie gedaan.
De studie betrof mogelijke ontwikkelingen in Wijk aan Zee onder meer van een aantal
voorzieningen aan de Dorpsduinen. Doel van de studie was onder andere om te kijken hoe
de maatschappelijke voorzieningen en faciliteiten in Wijk aan Zee het beste in stand kunnen blijven.
Space&Matter zag kansen in samenwerking bij de uitvoering van diverse taken en functies
binnen Wijk aan Zee, bij de ontwikkeling van respectievelijke nieuw/verbouwprojecten en bij het gezamenlijk gebruik van faciliteiten door meerdere partijen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen