28 februari 2024

Volgende stap Groen Staal-plan: participatie-avond op 28 november

De provincie Noord-Holland heeft op 7 november 2023 groen licht gegeven om de procedure te starten voor de volgende stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel. Wij zijn hier blij mee.

Op vrijdag 3 november hebben wij ons aangepaste Groen Staal-plan aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als onderdeel van de maatwerkaanpak. Het plan is belangrijk veranderd ten opzichte van het vorige plan, met in het nieuwe plan meer nadruk op de omgeving, focus op een andere technologie, maar met dezelfde klimaatambitie.

Participatiebijeenkomst 28 november 2023 
Omdat dit project ook invloed heeft op de omgeving en op de belangen van bijvoorbeeld omwonenden, nodigen wij belanghebbenden uit om mee te kijken en mee te denken. Voor het plan hebben wij de inbreng uit de eerste participatiefase meegenomen. 

Tata Steel organiseert daarom een extra participatie avond. Deze avond zal plaatsvinden op 28 november in het Kennemer Theater in Beverwijk vanaf 19:00 uur. 

Het doel van deze participatiebijeenkomst is om de mensen bij te praten over de wijzigingen in de plannen en de stappen die verder zullen volgen. De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst NZKG zullen als bevoegd gezag ook aanwezig zijn op deze avond. 

Aanmelden voor de participatieavond kan via https://go.tatasteeleurope.com/e/937513/nl-groenstaal/gx7k7/411629025/h/ogHFdaB6GYMpLkN8xmOc158M8b66M91iKPnrLuJYkpM

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen