22 februari 2024

Erfgoedplatform Castricum van start gegaan

CASTRICUM – Op maandag 31 oktober kwam het Erfgoedplatform Castricum voor de eerste keer bij elkaar in het gemeentehuis van Castricum. In dit nieuwe erfgoedplatform komen vijf lokale erfgoedorganisaties bij elkaar om kennis te delen en na te denken over de zorg voor erfgoed. Het Erfgoedplatform adviseert het college van B en W gevraagd en
ongevraagd over erfgoedzaken.
Samenwerken en bundelen van kracht en kennis
In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, is vanuit vijf
plaatselijke erfgoedorganisaties van Castricum in 2022 een signaal afgegeven om een
gezamenlijke, participerende rol te spelen. Hierdoor werken de organisaties meer samen en
bundelen zij krachten en kennis. Voor de gemeente ontstaat zo een sterke maatschappelijke erfgoedpartner. Het platform is een belangrijk aanspreekpunt in processen waar behoefte is aan erfgoedparticipatie. Dit kan zijn bij de ontwikkeling van erfgoedbeleid of bij ontwikkelingen op locaties met hoge erfgoedwaarden.
De voorganger van het platform, de Monumentenraad, is met de vaststelling van het
Erfgoedplatform opgeheven.
Erfgoed en de toekomst van Castricum
Het Erfgoedplatform gaat nadenken over erfgoed in de breedste zin van het woord. Dit kan
gaan over monumentenzorg, maar ook over cultuurhistorie, bijvoorbeeld historische
groenstructuren, waterwegen of archeologische vindplaatsen. Maar hoe betrek je erfgoed bij de toekomst van Castricum? Gerlof Kloosterman, van de Bond Heemschut, gaf een
waardevolle presentatie aan het platform over dit onderwerp. “Erfgoed is van ons allemaal en blijkt een belangrijk uitgangspunt voor de toekomst. Het moet juist voorop staan in
ontwikkelingen, als ontwikkelkracht.”
Wethouder erfgoed Valentijn Brouwer wenst het platform een productieve start toe. Hij
onderstreept ook het belang van het recente raadsbesluit voor meer ambtelijke inzet op dit
onderwerp in de jaren 2024 en 2025. “We moeten samen voor het erfgoed van Castricum
zorgen, want dit gaat iedereen aan. De titel ‘Erfgoed is van ons allemaal’ is niet voor niets de titel van onze Erfgoednota. We willen allemaal wonen in een omgeving met een eigen
identiteit.”
Bijeenkomsten en contact
Het erfgoedplatform Castricum bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Oud Castricum, Stichting Alkmaardermeeromgeving, de Stichting Historisch Limmen, de Historische Vereniging Oud Akersloot en de Stichting Oer-IJ. Voorlopig komt het Erfgoedplatform vier maal per jaar bijeen. Wilt u meer informatie of wilt u een keer een openbare bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een bericht naar annebeeksma@debuch.nl.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen