29 februari 2024

Groot onderhoud aan Plesmanweg in 2024

BEVERWIJK – Het lijkt nog ver weg, maar de gemeente wil het graag tijdig
aankondigen: Beverwijk voert vanaf april 2024 wegwerkzaamheden uit aan de
Plesmanweg die ongeveer een half jaar gaan duren. Voor weggebruikers betekent dit extra reistijd vanwege omleidingen.

De Plesmanweg vertoont veel scheuren en gebreken. De weg is zo slecht dat een compleet
nieuwe asfaltlaag nodig is. Ook de onderliggende fundering en de verkeerslichten moeten
worden vervangen. De fietspaden langs de Plesmanweg worden verbreed en geasfalteerd.
Ook komt er een aparte strook voor rechtsaf slaand verkeer richting de Bleriotlaan. Dit
bevordert de doorstroming van het verkeer en maakt oversteken voor fietsers veiliger. Tot
slot krijgt de Plesmanweg een aaneengesloten groenstructuur door de aanplant van extra
bomen.

Verkeer richting het oosten wordt omgeleid
Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer dat van west naar oost rijdt over de Plesmanweg
omgeleid via Heemskerk. Dit is nodig om veilig te kunnen werken. De omleidingsroute loopt via de Binnenduinrandweg, Rijksstraatweg, Starweg en de Jan Ligthartstraat in Heemskerk. Reizen van oost naar west over de Plesmanweg blijft gewoon mogelijk. Fietsers en voetgangers ondervinden geen stremmingen.

Wat dit betekent voor de omliggende wijken en winkelcentra is te lezen op
www.beverwijk.nl/plesmanweg.

Het duurt nog even voor we aan de slag gaan, maar we wilden u tijdig informeren. Op een
later moment kunnen we melden welke delen van de Plesmanweg wanneer precies worden
afgesloten. Zo wordt er om beurten gewerkt aan de kruispunten met de Alkmaarseweg en
Laan der Nederlanden/Bleriotlaan. Nadere informatie volgt begin 2024.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen