22 februari 2024

Eerste struikroofactie in Heemskerk!

Haarlem, 25 oktober 2023 – Over zo’n twee weken is het zover!
Op vrijdag 10 november gaan huurders en buurtbewoners van
sloop- en nieuwbouwproject De Geelvinck op roverspad om
planten en struiken te redden. Stichting Struikroven werkt
hierbij samen met woningcorporatie Woonopmaat, gemeente
Heemskerk en bouwcombinatie Boele en Bébouw.

Begin december worden de woningen aan Cornelis Geelvinckstraat, Dirk
van der Leckstraat, Beatrix van Dongenstraat en Jan van Kuikweg
gesloopt. De vaste planten die nu nog in de voor- en achtertuinen staan,
mogen worden uitgegraven om een nieuwe bestemming te krijgen in de
tuinen van Heemskerkers in de omliggende buurten. Woonopmaat heeft
Struikroven ingeschakeld om te voorkomen dat dit groen op de
composthoop beland. Zij vindt het voor de biodiversiteit van groot
belang dat de struiken en heesters voor de buurt behouden wordt. Ook
past het bij de manier waarop de nieuwe wijk wordt ingericht.
Duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit staan daarbij voorop.

Medewerkers van alle samenwerkende organisaties zijn aanwezig om
bewoners te helpen met planten zoeken en uitgraven. En ook
welzijnsorganisatie MET Heemskerk met haar vele vrijwilligers uit de
buurt komt de struikrovers helpen. Diverse buurtorganisaties zijn
geïnformeerd en komen planten redden voor moestuinen en andere
groeninitiatieven in de wijk. Zo zorgt de actie ook voor ontmoeting en
verbinding tussen buurtbewoners en initiatieven. Het is een sympathieke
actie die goed past bij de start van de sloop, vindt ook gemeente
Heemskerk. Wethouder Ali Zalinyan opent daarom graag deze eerste
struikrooftocht van Heemskerk samen met Kees Fes, manager Wonen
van Woonopmaat.


Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Wanneer: vrijdag 10 november 2023
Tijd: 10.00 – 14.00 uur
Verzamelplek: Dirk van der Leckstraat, Heemskerk

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen