28 februari 2024

GroenLinks- en PvdA Beverwijk slaan handen ineen voor Linkse Samenwerking.

Heemskerk – In Beverwijk hebben de lokale fracties van GroenLinks en de PvdA
besloten om hun krachten te bundelen met als doel een effectievere vertegenwoordiging van de belangen van hun kiezers.

In een tijd waarin het politieke landschap sterk versplinterd is, zijn beide fracties overtuigd
van de waarde van samenwerking om gemeenschappelijke doelen te realiseren. Deze strategische samenwerking begint op lokaal niveau en vormt een natuurlijke voortzetting van de reeds bestaande samenwerking op landelijk niveau.

Deze samenwerking overstijgt dan ook het doel van een gezamenlijke campagne
voor de landelijke verkiezingen; het zal zich ook manifesteren in de
gemeenteraad van Beverwijk. De twee fracties zullen nauw samenwerken en
gezamenlijk optrekken met een uniform beleid, vergelijkbaar met de huidige
werkwijze van hun respectievelijke Tweede Kamerfracties. Dit initiatief dient als
een eerste stap richting de eventuele vorming van één partijprogramma en een
mogelijke gemeenschappelijke kandidatenlijst bij de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen.

Als twee nauw samenwerkende fracties, kijken beide partijen uit naar een
constructieve samenwerking met andere fracties, met als voornaamste
doelstelling het bevorderen van een sociaal en duurzaam Beverwijk. Gezamenlijk
streven zij naar een Beverwijk waar iedereen de mogelijkheid heeft om te leven,
te wonen en te werken in een meer aantrekkelijke en gezondere leefomgeving.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen