28 februari 2024

Denk mee over locaties voor laadpalen

HEEMSKERK – We rijden steeds meer elektrisch en hebben daarom meer laadpalen nodig. Op dit moment hebben we ruim 160 publieke laadpunten in Heemskerk. Om aan de toenemende laadvraag te kunnen voldoen, hebben we naar verwachting eind 2025 ruim 290 publieke laadpunten nodig. En in 2030 ruim 880. U kunt een reactie geven op de voorgestelde locaties van de laadpalen voor de periode tot 2026.


Via heemskerk.nl/laadkaart leest u hoe u een reactie geeft op de voorgestelde locaties. Bent u het niet eens met een locatie? Dan kunt u een reactie achterlaten. Hierin kunt u ook een suggestie doen voor een alternatieve locatie. Reageren kan tot en met 12 november 2023. We hopen met deze werkwijze zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van inwoners.


Wat doen we met de reacties?
Eind november delen we een samenvatting van alle reacties. We geven hierbij aan welke voorstellen wij hebben overgenomen. Als we een voorstel niet hebben overgenomen, zeggen we waarom niet.


Met uw inbreng vernieuwen we de laadkaart tot een locatiekaart. Op deze kaart staan de verplaatste laadpalen duidelijk aangegeven. In december 2023 nemen wij een concept-verkeersbesluit voor de voorgestelde laadpaallocaties op de locatiekaart. U krijgt dan opnieuw de gelegenheid om een reactie te geven.


Vastgestelde locatiekaart
Aan het einde van dit proces nemen we een verkeersbesluit. Hiermee stellen we de locatiekaart vast. Tegen dit besluit kunt u tegen die tijd bezwaar indienen. De locatiekaart is pas geldig als de bezwaarprocedure klaar is. Eind 2025 herhalen wij dit proces om een nieuwe locatiekaart vast te stellen voor de periode 2026-2030.


Waarom een locatiekaart?
Tot nu toe namen we voor iedere aangevraagde laadpaal een verkeersbesluit. Het nemen van een verkeersbesluit duurt 8 weken. Om dit proces te versnellen stelden we een laadkaart op. Hierop staan voorgestelde locaties waar we tot 2026 laadpalen op willen plaatsen. We nemen begin 2024 één verkeersbesluit voor alle voorgestelde locaties. Hiermee versnellen we een aanvraag voor een laadpaal met 8 weken.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen