29 februari 2024

Uitgeest laat onderzoek doen naar toekomst van het dorp

Uitgeest -Hoe ziet de toekomst van Uitgeest er uit? Dat is de vraag in een zogenaamd ‘bestuurskrachtonderzoek’ dat de gemeenteraad en het college van Uitgeest laten uitvoeren. Raad en college willen weten of de gemeente nu en ook in de toekomst in staat is om haar taken goed uit te voeren, gezien de toenemende uitdagingen.

Grote vraagstukken op tafel

Er zijn veel belangrijke onderwerpen waar de gemeente een rol in heeft, zoals klimaatverandering, huizenbouw en welzijn van de inwoners. Ook krijgt de gemeente steeds meer taken opgelegd vanuit de landelijke overheid en zijn er financiële uitdagingen.

Dit alles heeft geleid tot de vraag of Uitgeest als kleine gemeente wel voldoende in staat is om de taken goed uit te voeren De gemeente werkt al samen met andere gemeenten en organisaties. Uit het onderzoek zal ook blijken of deze samenwerkingen goed werken.

Drie toekomstscenario’s

Samen met een werkgroep uit de gemeenteraad, is een aantal scenario’s opgesteld die worden onderzocht. Het gaat om:

  1. Binnen de BUCH blijven (ambtelijke samenwerking tussen Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
  2. Uitgeest als zelfstandige gemeente met een eigen ambtelijke organisatie
  3. Fuseren met een andere gemeente

Deze drie scenario’s worden onderzocht, met alle kansen en risico’s op het gebied van financiën, organisatie, bestuur én de dienstverlening en voorzieningen in Uitgeest.

Subsidie

Op 9 november bespreekt de gemeenteraad de opdracht voor het bestuurskrachtonderzoek. Als de raad deze opdracht goedkeurt, dient de gemeente een verzoek in voor subsidie vanuit de provincie voor dit onderzoek. Zodra het onderzoek start, duurt het ongeveer een half jaar voordat de resultaten bekend zijn.

Dit onderzoek vindt plaats terwijl de provincie preventief toezicht houdt op de gemeente Uitgeest vanwege de niet structureel sluitende begroting voor 2024. Gemeenteraad en het college werken aan een herstelplan om de begroting voor de komende jaren weer in evenwicht te brengen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen