28 februari 2024

Gemeente Beverwijk en Liander doorbreken impasse over versterking elektriciteitsnet.

Heemskerk – Liander en de gemeente Beverwijk gaan opnieuw met elkaar in gesprek
over de voorwaarden voor de bouw van elektriciteitshuisjes. Dit is een belangrijke
voorwaarde voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Beide partijen hadden
hierover een meningsverschil, maar zijn nu weer samen op zoek naar een
toekomstbestendige oplossing. Ze stellen allebei het belang van een snelle
versterking van het elektriciteitsnet in Beverwijk voorop.
De gesprekken tussen Liander en de gemeente Beverwijk zaten sinds dit voorjaar in een
impasse. Liander besloot als gevolg hiervan in maart te stoppen met de uitrol van
elektriciteitshuisjes in Beverwijk. Ondanks twee bestuurlijke overleggen die volgden in mei en september, kwamen de partijen tot nu toe niet tot overeenstemming.

Op 9 oktober heeft een hoorzitting plaatsgevonden onder leiding van Provincie Noord-
Holland. Beide partijen zijn tijdens deze bijeenkomst nader tot elkaar gekomen. Er is afgesproken dat de komende weken in goed onderling overleg wordt gewerkt aan het
bereiken van overeenstemming over de plaatsing van elektriciteitshuisjes in Beverwijk, om
zo het elektriciteitsnet voor de Beverwijkers toekomstbestendig te maken.
Het grootste belang van de gemeente daarbij is de snelheid waarmee die werkzaamheden
verder kunnen worden opgepakt en afgerond. Voor Liander is een duurzame en betaalbare
grondpositie van groot belang zodat er vaart kan worden gemaakt met de uitbreiding en
versterking van het elektriciteitsnet. Dit is van belang voor verduurzaming van Beverwijkse
huishoudens. Zodra er overeenstemming is, zijn verdere juridische procedures van de baan
en is de verwachting dat de werkzaamheden snel kunnen worden hervat.

Foto Pixabay

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen