29 februari 2024

Vervolg van de aanpak problematische jeugdgroep Velsen en omstreken

Velsen – Zoals u bekend is, hebben we in onze regio (Velsen, Haarlem, Bloemendaal) te maken met een problematische groep jongeren. Het is een fluïde groep bestaande uit circa 40 jongeren, maar er is geen sprake van één afgebakende groep. We zien subgroepjes die actief zijn op verschillende plekken in de regio, die soms bij elkaar komen. De leeftijd ligt ongeveer tussen de 11 tot 16 jaar. Het gedrag van intimidatie en geweld, zowel fysiek als online is de gemene deler. Het gebruik vansociale media maakt dat de betrokken jongeren snel informatie met elkaar delen en zich snel verplaatsen en groeperen. Het gebruik van elektrische fietsen en fatbikes maakt hen erg mobiel in de regio.


Angstcultuur
Het is een probleemgroep waarbinnen een jongere enerzijds dader maar tegelijkertijd ook
slachtoffer kan zijn. Binnen de groep heerst een angstcultuur, waar afpersing, bedreiging en geweld worden gebruikt om de geslotenheid in stand te houden. De boodschap aan jongeren is onder meer: “doe ook mee of je krijgt klappen”. Het gebruik van sociale media versterkt de angstcultuur. Want ook als je thuis bent houden de bedreigingen niet op. Dat maakt het extra zorgelijk, lastig in beeld te krijgen en moeilijk te doorbreken. Om dit problematische gedrag te stoppen betrekken we, samen met politie en andere hulpverleners, ook ouders bij de aanpak. Hun rol is belangrijk, we willen dat ouders met hun kinderen meer het gesprek hierover voeren.


Tweede ouderbijeenkomst
In juni organiseerden we in Velsen een eerste bijeenkomst voor ouders van kinderen die we in beeld hadden. Daar waren 12 ouders bij. Op 4 oktober organiseerden we een tweede avond. In ons gemeentehuis waren een kleine 20 ouders aanwezig. Dit betrof zowel ouders die uitgenodigd waren als ouders die zich zorgen maken en uit eigen beweging aanwezig waren. Dat vind ik positief. Als gemeente (inclusief jeugdboa’s) hebben we samen met politie, het Openbaar Ministerie en het Centrum voor Jeugd en Gezin het gesprek gevoerd over de problematiek en ieders verantwoordelijkheid in de aanpak.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Dat we hier met een ernstig probleem te maken hebben is overduidelijk. De verhalen van ouders en kinderen raken mij enorm, geven mij een knoop in de maag. Ik ben hierdoor zeer gedreven om dit met de genoemde samenwerkingspartners, scholen en ouders op te willen lossen. Tegelijk wil ik benadrukken: met de meeste kinderen om ons heen, ook die op fatbikes, gaat het gelukkig goed. Als er signalen zijn dat het niet goed gaat, is het belangrijk hier iets aan te doen voor het groter wordt. Daarom druk ik alle ouders op het hart om met hun kinderen in deze leeftijd intensief in gesprek te zijn en te blijven. Spreek iedere dag met ze over waar ze zijn, met wie, en wat er dan plaatsvindt. Buiten op straat, maar ook als ze binnen online zijn op de mobiel en tijdens het gamen.


Focus op de aanpak
We hebben handvatten om verder te gaan met de aanpak. Zodra ik u daar meer over kan vertellen, zal ik dat actief doen. Maar ik wil ook duidelijk maken dat het in het belang van een effectieve aanpak is om vanaf nu terughoudender te zijn met het delen van informatie. Dat wil zeggen: niet op ieder moment ieder aspect in de aanpak delen. Ik vraag om uw geduld en vertrouwen en beloof u dat dit probleem mijn bijzondere aandacht heeft. En dat geldt ook voor mijn collega burgemeesters in de relevante buurgemeenten.

De burgemeester van Velsen
F.C. Dales

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen