30 november 2023

Mogelijk extra flexwoningen op Tolhek Oost

HEEMSKERK –  Op 20 april 2023 stemde de raad in met de ontwikkeling van 50 flexwoningen op Tolhek Oost. Op verzoek van de raad onderzochten de gemeente en Woonopmaat of het mogelijk is om hier nog 50 extra flexwoningen te plaatsen. Uit dit onderzoek blijkt dat op deze locatie in totaal zo’n 95 flexwoningen kunnen komen. Wethouder Ani Zalinyan: “Fijn als we meer tijdelijke woningen kunnen plaatsen. Een flexwoning kan een goede, tijdelijke oplossing zijn voor veel woningzoekenden.”

Op 14 september is dit voorstel behandeld in de Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat. De gemeenteraad neemt hierover op 28 september een besluit. Na het besluit start de gemeente een participatieproces met omwonenden. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de sociale cohesie in het gebied en aan de samenhang met de rest van Heemskerk. Daarnaast kijken we naar de verkeersontsluiting op de Communicatieweg.

Eerste woningen in 2024 gereed

De realisatie van de tijdelijke woningen is in handen van Woonopmaat. De woningcorporatie werkt hierbij nauw samen met de gemeente. Het is de bedoeling dat de eerste 50 woningen medio 2024 gereed zijn. De overige woningen zijn naar verwachting gereed in 2025.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen