1 oktober 2023

Een hommage aan onze held Corneliszoon

De monumentale houtloods op Erfgoedpark De Hoop
is uniek in zijn soort. Het is één van de best bewaard
gebleven houtloodsen uit de Zaanstreek.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen