1 oktober 2023

Minister Harbers enthousiast over creatieve oplossing waterberging in de Watertuinen

HEEMSKERK – Maandag 11 september bracht demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan de nieuwe waterberging langs de Binnenduinrandweg in Heemskerk, de Watertuinen. Met als doel: zien hoe onze gemeente omgaat met het opvangen van extreme neerslag en het voorkomen van droogte. Naast waterberging wordt het gebied natuurlijk en recreatief ingericht. Harbers: “Een mooi voorbeeld hoe je als gemeente wateroverlast creatief kunt oplossen.”

De minister werd in het nieuwe recreatiegebied ontvangen door wethouders Ani Zalinyan en Ron Suanet. Projectleider Christiaan Leerlooijer gaf een toelichting. “Met de aanleg van de Watertuinen kunnen we overtollig water uit het tuindersgebied opvangen. In dit project werken we samen met het hoogheemraadschap, PWN en LTO. We geven in het gebied meer ruimte aan de beek die hier loopt. De aanleg van deze klimaatbestendige waterberging hebben we gecombineerd met de inrichting van een natuurgebied, waar je kunt wandelen en recreëren. Daarnaast versterken we de biodiversiteit door inheemse planten en struiken te planten. De Watertuinen worden straks echt een verrijking van Heemskerk.”

Stapstenen en paaltjes

Samen met enkele medewerkers van de gemeente en het ministerie maakte de minister vervolgens een korte wandeling door het gebied. Daarbij moest hij ook over stapstenen en paaltjes in het water lopen. Daarna kreeg hij in het gemeentehuis een verdere toelichting over de klimaatadaptieve maatregelen, die de gemeente de afgelopen jaren heeft genomen. Beleidsrealisator Jacco de Wit gaf een uitleg bij de waterbergende weg, een bestaand systeem dat al langer wordt toegepast, maar dat hij zelf heeft verbeterd. “Een waterbergende weg heeft een wateropvang onder de weg. Deze opvang bestaat uit een laag met grove stenen, de fundering. Het water kan via een put en een buis met sleuven naar de fundering stromen. De holle ruimte in de fundering functioneert als waterberging. Het water kan zo langzaam wegzakken in de bodem, waardoor we het langer kunnen vasthouden. Zo is erin de bodem ook meer water beschikbaar voor droge periodes.”

De minister toonde zich enthousiast over de Heemskerkse initiatieven, die inmiddels ook door andere gemeentes worden overgenomen. “Heel Nederland moet aan de slag met klimaatadapatie. Geweldig dat Heemskerk deze kennis deelt met gemeenten.”

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen