30 september 2023

Denk mee over de toekomst van het Sociaal Domein

Gemeente Heemskerk begint met de voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan Sociaal Domein. De gemeenteraad heeft voor de zomer akkoord gegeven voor de start van dit proces. In het plan beschrijft de gemeente waar ze de komende jaren hard mee aan de slag gaat.

Het is belangrijk om inwoners en maatschappelijke organisaties bij de inhoud van het plan te betrekken. Samen met de Participatieraad Heemskerk vragen wij hen op verschillende manieren om mee te denken. Inwoners kunnen vragenlijsten invullen en voor organisaties komen er bijeenkomsten. De opbrengst nemen we mee bij het schrijven van het nieuwe beleidsplan en mogelijk te maken keuzes.

De vragenlijst voor inwoners staat nu online. Alle inwoners van Heemskerk kunnen deze invullen: www.heemskerk.nl/beleidsplan Invullen kan tot 29 september 2023. Onder deelnemers verloten we 10 Ezelpassen ter waarde van 15 euro. Deelnemen kan natuurlijk ook anoniem, maar dan maak je geen kans op de Ezelpas.

De enquête is ook niet-digitaal in te vullen. Een papieren exemplaar is op te halen bij het Serviceplein in het gemeentehuis.

Onder het Sociaal Domein vallen alle inspanningen en werkzaamheden die de gemeente doet rond werk, participatie, welzijn, zorg en jeugd. Het brede welzijnswerk hoort ook bij het sociaal domein. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen