3 oktober 2023

Provincie wil betere wetgeving

De Provincie van Noord-Holland vindt zichzelf tekortschieten als toezichthouder op de zware industrie zoals Tata Steel en Schiphol en roept op tot betere wetgeving

Meer aandacht voor gezonde leefomgeving

Jeroen Olthof, gedeputeerde voor Leefomgeving, Milieu en Gezondheid: ‘Omwonenden moeten erop kunnen vertrouwen dat we hen beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van uitstoot. Hiervoor stellen we extra middelen beschikbaar en blijven we intensiever toezichthouden en handhaven. Maar vaak blijkt dat de huidige wetten en regels onvoldoende garantie bieden voor een gezonde leefomgeving. Daarom maken we ons onder meer bij het Rijk sterk voor meer wet- en regelgeving die gezondheid centraal stelt. Alleen zo brengen we werkgelegenheid, economie en gezondheid echt in balans.’

Arbeidscapaciteit en financiële middelen 
Binnen Noord-Holland krijgt de IJmond terecht veel aandacht. Er zijn echter meer gebieden rondom industrie – zoals Schiphol en het westelijk havengebied in Amsterdam – waar de druk op de leefomgeving toeneemt. Er wordt ook op deze plekken meer inzet gevraagd. Daarvoor is op dit moment onvoldoende arbeidscapaciteit. Er is landelijke inzet op onderwijs en opleiding nodig om dit probleem tegen te gaan. Daarnaast legt inzet zoals bij Tata Steel een te groot beslag op de financiële middelen van de provincie. Het is daarom de vraag of we als overheid  – en daarmee indirect de burger – blijven betalen voor de stijgende kosten van toezicht, of dat we (een deel van) de kosten doorbelasten aan bedrijven uit de zwaarste milieucategorie.
GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen