30 september 2023

Opvang met ijzeren regime door het Leger Des Heils

Het leven voor Oekraïners op de boten van het Lege Des Heils is zwaar en er zijn strenge huisregels. Dakloosheid en seksueel wangedrag is niet toegestaan. Ze vinden het een gevangenis je kunt niet weigeren je moet de regels volgen

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen