30 september 2023

Actieplan Samen gezellig in Velsen-Noord

Velsen-Noord is een bijzondere plek vanwege de unieke mix van mensen, geschiedenis, natuur en industrie. Het is een dorp waar mensen hard werken, trots zijn op hun gemeenschap en zich vol overgave toewijden aan het vormgeven van hun toekomst.

Een grote diversiteit aan woningen, cultuurhistorie, werk, de ligging aan de kust of een actief verenigingsleven. Er is voor ieder wat wils in Velsen-Noord. We zien echter dat grote maatschappelijke ontwikkelingen de leefbaarheid onder druk zetten. Denk aan de toenemende druk op de woningmarkt, armoede als gevolg van grote prijsstijgingen, bezuinigingen bij zorg- en welzijnsorganisaties of de asielcrisis.

Wij nodigen u van harte uit om bij te dragen aan het Actieplan Velsen-Noord. Hiermee zorgen we er gezamenlijk voor dat de leefbaarheid in Velsen-Noord verbetert, dat Velsen-Noord ook echt een thuis is. Het actieplan gaat over onderwerpen zoals samenleven, veiligheid, hulp en ondersteuning, woningen, de woonomgeving en de inwoners.

Uw inbreng is belangrijk voor het slagen van het actieplan. Het zijn de inwoners als ervaringsdeskundigen die weten wat er speelt, waar zorgen over zijn, welke ideeën er leven en welke behoeftes er zijn. Misschien heeft u zelf ook wel een idee dat hier nog niet eerder is besproken. Samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, politie en bewonersorganisaties kunnen we het actieplan tot een succes maken.

Laat uw stem horen en help mee zodat Velsen-Noord een fijne plek blijft om te wonen, werken en leven.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen