3 oktober 2023

Aanleg van de rotonde Geesterweg is al begonnen

De aanleg van de rotonde op de Geesterweg is een gevolg van uitgebreid onderzoek naar verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling in het gebied tussen de Castricummerweg en de Melis Stokelaan, dat sinds 2018 is uitgevoerd. De gemeente heeft om diverse redenen besloten om op deze locatie een rotonde aan te leggen:

  1. Verbetering van de verkeersveiligheid, met name voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers die de Geesterweg oversteken.
  2. Vermindering van de snelheid van gemotoriseerd verkeer, aangezien bij een rotonde de snelheid doorgaans lager ligt.
  3. Duidelijke voorrangssituatie voor langzaam verkeer, waarbij de prioriteit duidelijk bij het langzame verkeer ligt, conform landelijke inrichtingsnormen.
  4. De rotonde kan naadloos worden geïntegreerd met de bestaande busroute.
  5. De nieuwbouw van woningen in het centrumgebied en de aanwezigheid van twee nieuwe kindcentra aan weerszijden van de Geesterweg maken aanpassingen aan deze kruising noodzakelijk.
  6. Verwachte groei van het verkeer op deze kruising en in dit gebied in de komende jaren.

Het ontwerp van de rotonde is zorgvuldig tot stand gekomen in overeenstemming met landelijke richtlijnen en in samenspraak met de Verkeerscommissie Uitgeest. De rotonde wordt harmonieus geïntegreerd in de omgeving, met veel groen, en sluit aan op het Centrumplan. Bij de uitwerking van het ontwerp is er gestreefd naar het gebruik van materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen