12 april 2024

Werkzaamheden voor aansluiting offshore windpark Hollandse Kust (west Beta) gaan van start in Velsen

VELSEN – Op het Vliegerpad in Velsen beginnen volgende week op maandag 28 augustus de voorbereidende werkzaamheden voor de aansluiting van het derde windpark op zee door netbeheerder TenneT. Dit windpark Hollandse Kust (west Beta) komt op 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee te staan. De elektriciteitskabels die straks de groene stroom transporteren, komen via het strand van Velsen aan land. Om de boringen onder de duinen door veilig te kunnen uitvoeren, gaat aannemer NRG zo vroeg mogelijk in het stormseizoen van start.

Voor de boringen onder de duinen door wordt zowel op het strand van Velsen, als in de Beeldentuin Een Zee van Staal een werkterrein ingericht. Op beide terreinen komt een boormachine te staan die GPS-gestuurd ondergronds naar elkaar toe boren. Voordat beide werkterreinen kunnen worden ingericht, maakt NRG het Vliegerpad om te beginnen klaar voor de aanvoer van het materieel.

Aanvoer materieel

“Al het transport voor de aanvoer van het materieel naar het strand loopt via het terrein van Tata Steel, vervolgens een stukje Reyndersweg en het laatste stuk over het Vliegerpad”, zo laat Patrick Bakelaar als omgevingsmanager voor NRG weten. “Op het deel van het Vliegerpad dat we nodig hebben verwijderen we de stelcon-platen en brengen we in overleg met de gemeente Velsen tijdelijk een puinverharding aan.”

Afsluiting parkeerplaats

Verder wordt de parkeerplaats bij het Vliegerpad tijdens de werkzaamheden in de loop van de komende weken afgesloten tot en met het najaar van 2024. “Net als bij de voorgaande werkzaamheden voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) gebruiken we dit terrein als op- en overslagplaats. “De strandafgang blijft echter gewoon open voor de strandbezoekers. In overleg met de gemeente Velsen worden de twee invalideparkeerplaatsen tijdelijk langs de Reyndersweg ingericht.”  

Vrije doortocht

Volgens Bakelaar heeft de aannemer het parkeerterrein om verschillende redenen nodig. “Hier kunnen we het materiaal en materieel overpakken van motorvoertuigen die geschikt zijn om het strand op te gaan. Daarnaast houden we ruimte vrij zodat de vrachtwagens voldoende ruimte hebben om ter plekke goed te kunnen manoeuvreren. Ook kunnen vrachtwagens hier even wachten tot het Vliegerpad vrij is. Zo zorgen we dat het verkeer en de strandbezoekers altijd vrije doortocht hebben.” 

Inrichting werkterreinen

Vervolgens worden de beide werkterreinen aan weerszijden van de duinen vanaf september ingericht. Werkterrein 1 (WKT1) wordt gerealiseerd op het strand van Velsen en werkterrein 2 (WKT2) ligt in de Beeldentuin een Zee van Staal aan de andere kant van de duinen. Deze twee werkterreinen zijn voor de omgeving het meest in het oog springend. WKT3 komt namelijk op het terrein van Tata Steel en WKT4 wordt binnen de hekken van het transformatorstation aan de Zeestraat ingericht.

Tijdelijk zandkasteel

Net als voor de aanlanding van de zeekabels voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) bij Heemskerk, maakt aannemer NRG een verhoogd werkterrein op het strand van Velsen. Bakelaar: “Dit is nodig om het hoogteverschil aan weerszijden van de duinen op te heffen met het oog op de boringen. Omdat het nu niet om vier, maar om twee zeekabels gaat wordt het tijdelijke ‘zandkasteel’ op het strand van Velsen minder groot.”

Lokale zandwinning

Ook deze keer wordt het benodigde zand voor de tijdelijk ophoging even verderop gewonnen bij Zuiderbad. “We beginnen met de ontgravingen in september om te zorgen dat de bouw van de constructie op tijd klaar is. Het zand wordt opnieuw met dumptrucks vervoerd die op lage snelheid door de hoogwaterlijn rijden. Voor de veiligheid worden deze transporten geëscorteerd door een 4-wheel drive met daarin medewerkers die strandbezoekers op het transport attent zullen maken.”

Beeldenpark

Ook voor werkterrein 2 – dat tijdelijk in het Beeldenpark komt te liggen – geldt volgens Bakelaar dat fietsers en wandelaars hier tijdens de werkzaamheden vrije doortocht houden. “Net als voorheen langs de Meeuweweg in Wijk aan Zee, wordt hier aan beide zijden van het pad een werkterrein ingericht. Voor de veiligheid tijdens de nachtelijke uren, plaatsen we in overleg met de gemeente amberkleurige verlichting die geen verstorende invloed heeft op de omliggende natuur.” 

Afstemming

Zowel de werkplannen als de planning zijn volgens Bakelaar in goede afstemming met de omgeving, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Velsen tot stand gekomen. “In samenwerking met TenneT hebben we eerder dit jaar informatiebijeenkomsten gehouden en ook hebben de strandhuiseigenaren al een toelichtingsbrief met een brochure over de werkzaamheden ontvangen.” 

Op de hoogte

Volgens Manon Raats, stakeholdermanager bij TenneT valt deze brief ook in Wijk aan Zee één dezer dagen op de mat. “We willen de omgeving zo goed mogelijk meenemen in de uitvoering van de werkzaamheden. Zo kunnen mensen die de werkzaamheden op de voet willen volgen daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden. Zo houden we inmiddels al meer dan duizend volgers vrijwel dagelijks op de hoogte van het project.”

In goed overleg

Als ergens gebouwd wordt, gaat dat volgens Raats nooit ongemerkt voorbij. “Mijn oproep aan de omgeving is: laat het ons weten als er dingen zijn. Dan kunnen we er mogelijk iets aan doen. Ook deze keer willen we weer zoveel mogelijk in goed overleg met bewoners en bezoekers te werk gaan. Mochten mensen vragen, aandachtspunten of klachten hebben, dan kunnen ze hiervoor altijd contact opnemen met ons team in Het Informatiecentrum aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee.” 

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen