3 oktober 2023

Gemeente verhoogt ledensubsidies en voert waarderingssubsidie voor sportvrijwilligers in

Heemskerk – Op 15 augustus 2023 stelde het college de Subsidieregeling Sport en Bewegen 2023 vast. Met het vaststellen van de nieuwe regeling stemde het college in met een verhoging van de ledensubsidie. Daarnaast wordt een waarderingssubsidie voor sportvrijwilligers ingevoerd.

Verhoging ledensubsidie

Een gezond en actief leven is voor iedereen belangrijk. Sport en bewegen draagt daar aan bij. Het is daarom belangrijk dat verenigingen de contributie voor leden zo laag mogelijk kunnen houden. Verenigingen hebben te maken met hogere kosten van huur, energie, enzovoort. Om te voorkomen dat verenigingen deze kosten doorberekenen aan hun leden, verhoogt het college de ledensubsidie aan de verenigingen. De ledensubsidie wordt nog steeds berekend op basis van het aantal leden dat woonachtig is in Heemskerk.

Lokaal Sportakkoord II Heemskerk

Sportverenigingen kunnen niet zonder de inzet van hun vrijwilligers. Zij vormen de basis van de vereniging. Het vinden en vasthouden van sportvrijwilligers blijft lastig, gaven verenigingen aan tijdens voorbereidingsgesprekken over het lokale sportakkoord. In het lokale sportakkoord II staat dat de gemeente onderzoekt of zij bij de subsidieverlening iets kan betekenen voor de erkenning van vrijwilligers.

Waarderingssubsidie voor sportvrijwilligers

De gemeente heeft daarom een waarderingssubsidie voor sportvrijwilligers aan de subsidieregeling toegevoegd. Met deze subsidie betaalt de gemeente mee aan het bedanken van vrijwilligers voor hun inzet voor de club. Wethouder Aad Schoorl: “Sport is enorm belangrijk. Niet alleen voor de gezondheid maar ook voor het sociale aspect. Sport verbindt. Met deze subsidie hopen we hieraan bij te dragen.”

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen