24 februari 2024

Transformatorstation Wijk aan Zee in bedrijf

Het nieuwe transformatorstation van Tennet is in bedrijf. De eerste “megawatten” afkomstig van de windmolenparken in de Noordzee zijn aan land gebracht en doorgesluisd naar het landelijke stroomnetwerk. Daar waar eerst vrees bestond voor geluidsoverlast lijkt die ongegrond. Er is aan geluidsbescherming veel aandacht besteed en de genomen maatregelen zijn effectief gebleken.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen