3 oktober 2023

Op je gezondheid? Nieuwe campagne KWF & MLDS over relatie alcohol en kanker

IJmond – Uit vandaag gepubliceerd onderzoek komt naar voren dat veel Nederlanders zich niet bewust zijn van hoe ongezond alcohol eigenlijk is. Er wordt vooral gedacht dat in een keer héél veel drinken slecht is. Maar er wordt minder stil gestaan dat de kans op bepaalde vormen van kanker al groter wordt bij het drinken van 1 glas alcohol per dag.

Het doel van de campagne Op je gezondheid? is kennis delen en bewustwording creëren: het drinken van alcohol vergroot namelijk de kans op zeven soorten kanker. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het Trimbos-instituut al dat slechts 37% van de Nederlanders op de hoogte is van het feit dat het drinken van alcohol kan leiden tot kanker. Het gaat daarbij om een vergrote kans op mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, borst-, lever- en darmkanker. Zo neemt het risico voor borstkanker al toe vanaf een 1 alcohol per dag. Jaarlijks krijgen meer dan 4.000 mensen kanker door alcohol.

Weinig drinken is ook ongezond 

In opdracht van de gezondheidsfondsen verrichtte onderzoeksbureau MarketResponse kwantitatief onderzoek onder 1.605 volwassen Nederlanders. Er werd onderzocht wat Nederlanders denken en weten over alcohol.

Uit dit representatieve onderzoek blijkt onder andere dat: alcohol in onze samenleving door een grote groep mensen geassocieerd wordt met gezelligheid (54%) en ontspanning (39%) en stukken minder met ongezond (27%) Men denkt vooral dat veel drinken in één keer ongezond is. Elke dag een glas alcohol is volgens slechts 46% ongezond tot zeer ongezond. 20% denkt zelfs dat dit gezond is.

Feit is: er bestaat geen veilige hoeveelheid alcohol. Zowel vaak als veel drinken is ongezond. 64% vindt alcohol een risicoproduct. Mensen denken daarbij vooral aan korte termijn gevolgen en minder aan lange termijn gezondheidsrisico’s. Zo geeft 61% aan dat alcohol weleens tot vervelende situaties tussen mensen leid, en twee derde vindt dat volwassenen zich bewuster moeten zijn van hun voorbeeldrol richting jongeren.

Ook blijkt uit onderzoek van Trimbos dat kinderen waarvan de ouders alcohol drinken, veel vaker beginnen met drinken, binge drinken* of een alcoholverslaving ontwikkelen op latere leeftijd. Ook het zien drinken van ouders speelt een rol in het alcoholgebruik van jongeren

Op je gezondheid?

De campagne Op je gezondheid? is een initiatief van Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding in het kader van de Gezonde Generatie. Vanaf 3 juli t/m 30 juli is de campagne onder meer te zien op TV en in de bioscoop. Door middel van deze kenniscampagne willen zij Nederlanders bewuster maken van de gezondheidsrisico’s die alcohol met zich mee brengt.


* In Nederland wordt binge drinken gedefinieerd als: 5 glazen of meer in korte tijd, dus bij 1 gelegenheid (bijvoorbeeld op een feestje)

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen