30 september 2023

Nieuwe woningbouw plannen Uitgeest

Uitgeest – Tijdens de vergadering op 22 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de woningbouwprogramma’s voor 13 woningbouwlocaties in Uitgeest.

Ook stemde de raad in met de voorlopige ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van twee
woningbouwplannen. Daarmee komt de bouw van nieuwe woningen in Uitgeest weer
een stap dichterbij.

Plannen
De twee woningbouwplannen waar het om gaat, zijn de Meetlocatie – de plek waar nu nog
de sporthal staat en de voormalige apotheek – en op de Vrijburglocatie, de school die nu
leegstaat aangezien de leerlingen zijn verhuisd naar Kindcentrum Cornelis. Bij ‘ruimtelijke
kaders’ gaat het erom dat is bekeken welke typen woningen (bijvoorbeeld appartementen of eengezinswoningen) passend zouden zijn op deze locaties. De volgende stap is nu dat de
plannen in participatie met omwonenden en andere belangstellende Uitgeesters verder
zullen worden uitgewerkt. Binnenkort volgt hiervoor een uitnodiging.

Vraag groter dan aanbod
De vraag naar woningen in Uitgeest is groot. Om aan die vraag tegemoet te komen, werkt de gemeente aan woningbouwplannen met woningen in verschillende prijsklassen voor diverse doelgroepen, met de focus op een- en tweepersoons huishoudens. Daarmee hoopt de gemeente mede de doorstroming op de woningbouwmarkt op gang te brengen.

Woningmarktonderzoek

In 2021 heeft er een woningmarktonderzoek in Uitgeest plaatsgevonden waarbij is gekeken aan welk type woningen behoefte bestaat. De resultaten uit dit rapport worden zoveel mogelijk aangehouden bij de programmering van woningen op verschillende beschikbare locaties in Uitgeest. Dit heeft geleid tot een overzicht van in totaal 13 woningbouwlocaties. Tijdens de vergadering op 22 juni heeft de raad eveneens ingestemd met een overzicht en basis voor de woonprogramma’s voor deze 13 woningbouwlocaties.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen