30 september 2023

Kwetsbare mensen vaker in beeld tijdens burenruzies

Beverwijk – In 2022 zijn ruim 20.000 meldingen gedaan bij buurtbemiddelingsorganisaties, blijkt uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. (CCV)

Bij ruim een kwart van alle meldingen was er sprake van complexe problemen, dat is een stijging van ruim 10%. Buurtbemiddeling Beverwijk en Heemskerk, onderdeel van Welzijn Beverwijk, herkent deze ontwikkeling. ” Kwetsbare mensen komen vaak in beeld bij ons.
Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychosociale problemen, taalproblemen of een combinatie daarvan. ”Onze bemiddelaars zien dat steeds meer buren door deze complexe problemen worden uitgedaagd om prettig naast en met elkaar te kunnen wonen.” aldus Judith Luesink, projectleider buurtbemiddeling bij Buurtbemiddeling Beverwijk en Heemskerk.

Aanmoediging zelfredzaamheid

”In een maatschappij waar zelfredzaamheid wordt aangemoedigd is het voor een
steeds grotere groep mensen een uitdaging om deel te nemen aan de samenleving. Door
begeleiders van deze groep actief te betrekken probeert Buurtbemiddeling meer begrip
tussen inwoners te creëren,” vertelt Luesink.

”Als cliënten met ondersteuning van hun begeleider het gesprek aangaan met hun buren, komt er meer inzicht in elkaars situatie. Dit inzicht leidt vervolgens tot meer begrip en respectvollere reacties.”

Samen met haar collega Petra van Dorp én het team van vrijwillige buurtbemiddelaars wil Luesink ambulant begeleiders bewuster maken van de waarde die open communicatie tussen buren kan hebben. ”Het begeleiden van de cliënt: hen voorstellen aan de buren, tijdens het betrekken van de nieuwe woning kan al een wereld van verschil maken voor beide.”

Begeleider heeft waardevolle rol
Buurtbemiddeling biedt buren gratis ondersteuning om met elkaar in gesprek
te gaan en ergernissen bespreekbaar te maken. Hierdoor krijgen buren de kans om samen afspraken te maken.

Judith Luesink: ”Als wij van de melder vernemen dat er sprake is van ambulante begeleiding, moedigen we altijd aan om de begeleider deel te laten nemen aan de gesprekken. De rol van de begeleider is erg waardevol. Enerzijds kan de begeleider ondersteuning bieden, anderzijds kan de begeleider na afloop van het gesprek de client in de gaten houden en kijken of adviezen of gemaakte afspraken worden omgezet door de cliënt en betrokken buur(en).”

Sleutel tot succes

Het openstaan voor een gesprek lijkt daarmee de sleutel te zijn voor een succesvolle burenrelatie. De (onbekende) boze buur krijgt door het gesprek een naam en een gezicht. Luesink bevestigt dit, en voegt toe dat een gevoel van machteloosheid doorbroken kan worden door met buren in gesprek te gaan. ” Begeleid door de onpartijdige en neutrale bemiddelaars kan iedereen in het gesprek aangeven waar ze tegen aan lopen en beluisteren waar de overlast door veroorzaakt wordt. Dit maakt het makkelijker om samen afspraken te maken, die ook daadwerkelijk nageleefd kunnen worden.”

Korte lijnen
Doordat Buurtbemiddeling Beverwijk en Heemskerk onderdeel is van Welzijn Beverwijk en goed contact heeft met de welzijnsorganisaties in Heemkerk zijn er korte lijnen met andere hulpverleners. Luesink vertelt hoe de complexe problematiek vaak leidt tot behoefte aan extra ondersteuning. Inwoners kampen regelmatig met bijvoorbeeld eenzaamheid, geldzorgen en/of angsten. Gesprekken met het sociaal team of deelname aan activiteiten van Welzijn Beverwijk of MET Heemskerk kunnen dan net dat zetje in de goede richting geven om inwoners krachtiger deel te laten nemen aan de samenleving.

10% boven landelijk gemiddelde
90% van de gemeenten in Nederland biedt buurtbemiddeling aan. Meer dan 3.200 bemiddelaars zetten zich vrijwillig bij het oplossen van burenruzies. In Beverwijk en Heemskerk zijn momenteel 14 bemiddelaars actief. Deze inzet is onbetaald, maar onmisbaar en succesvol: ruim 80% van de behandelde zaken in Beverwijk en Heemskerk werd in 2022 positief afgesloten. Buurtbemiddeling Beverwijk en Heemskerk scoort daarmee ruim 10% boven het landelijk gemiddelde van 70%.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen