30 september 2023

Wapeninleveractie in juni bij De Stek in Velsen-Noord

Velsen – In de week van 5 juni organiseren politie, gemeente en het Openbaar Ministerie gezamenlijk een wapeninleveractie. De exacte dagen en tijden waarop kan worden ingeleverd staan op velsen.nl.

Op deze momenten krijgen alle inwoners van Velsen-Noord de gelegenheid om anoniem en
zonder risico op vervolging steek-, slag- en stootwapens in te leveren. Deze wapens kunnen worden ingeleverd in buurtcentrum De Stek waar een speciale inleverbak staat. Voor deze locatie is gekozen vanwege de laagdrempeligheid en de centrale ligging in de wijk. Bij de inleverbak is politie of handhaving aanwezig voor toezicht en om het gesprek aan te gaan met inwoners over wapenbezit.

Veiligheidsrisicogebied
Een andere bestuurlijke maatregel is dat er in Velsen-Noord vanaf 15 juni gedurende een half jaar een veiligheidsrisicogebied wordt aangewezen. Dit betekent dat de politie, op last van de officier van justitie, de bevoegdheid heeft om in dit gebied iedereen te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens. Dit bevel van de officier van justitie heeft steeds een geldigheid van maximaal twaalf uur.

Noodzakelijk
Burgemeester van Velsen, F.C. Dales: ” Ik besef mij dat dit zware maatregelen zijn. Ik ben als burgemeester echter verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde in de wijk en ik acht deze maatregelen noodzakelijk in het belang van de openbare orde en veiligheid gelet op de hierboven genoemde ontwikkelingen. Ik tolereer het namelijk niet dat mensen op straat rondlopen met een wapen. Het is een gevaar voor de openbare orde, voor de persoon die het wapen draagt en voor andere inwoners. Het dragen van een wapen
of een geweldsincident kan leiden tot een strafzaak, wat voor jongeren grote gevolgen kan hebben voor hun toekomst. Een strafzaak wordt geregistreerd en daar kunnen zij hun hele leven last van hebben, bijvoorbeeld bij het zoeken van een baan.

Met elkaar in gesprek
” Er is meer nodig dan de bestuurlijke maatregelen die ik genomen heb. Mijn oproep aan de inwoners van Velsen-Noord, met name aan de ouders, is om het gesprek aan te gaan met hun kinderen en met elkaar. Bespreek met elkaar dat het niet veilig en niet normaal is om met een wapen op zak te lopen. Voor ouders stellen we een gespreksleidraad beschikbaar via de website van gemeente Velsen: www.velsen.nl/samen-voor-een-veilig-velsen-noord en bij buurtcentrum De Stek. Inwoners die zich zorgen maken kunnen dit ook altijd bespreken met politie, handhaving of het Jongerenwerk,” aldus Burgemeester F.C Dales.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen