3 oktober 2023

Gemeente Heemskerk en Woonopmaat willen Schrijversbuurt vernieuwen

Heemskerk – Gemeente Heemskerk wil samen met Woonopmaat de mogelijkheden onderzoeken om de Schrijversbuurt te herstructureren. Het plan is om de woningen te vernieuwen en te verduurzamen en extra woningen toe te voegen aan de wijk.

De wederzijdse afspraken zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst, die binnenkort door beide partijen wordt ondertekend. Wethouder Ani Zalinyan: “Deze buurt is flink verouderd en verdient een impuls. We kijken daarom samen met Woonopmaat naar de mogelijkheden om de wijk te vernieuwen.”
Beide partijen willen ook de openbare ruimte opnieuw inrichten, waarbij zij meer aandacht willen geven aan groen, klimaatadaptatie en circulariteit. De gezamenlijke uitgangspunten maken onderdeel uit van de intentieovereenkomst.

Nieuw stedenbouwkundig plan

De beoogde samenwerking tussen de gemeente Heemskerk en Woonopmaat moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stedenbouwkundig plan. Directeur Woonopmaat
Sjoerd Hooftman: “De Schrijversbuurt is een buurt waar veel bewoners met plezier hebben gewoond. Wij zetten ons er graag voor in dat ook voor de toekomst mogelijk te maken. Dat doen we graag samen met bewoners, gemeente Heemskerk en organisaties die hier actief zijn. Met elkaar zijn we in staat er iets moois van te maken.”


Wijk wordt ‘verdicht’
De Schrijversbuurt maakt onderdeel uit van de wijk Poelenburg. Het gaat om het gebied tussen de Maerelaan, Laan van Assumburg, Constantijn Huijgensstraat, Van Lennepstraat en Ten Katestraat. Het gaat om ongeveer 260 woningen, die tussen 1956 en 1961 zijn gebouwd. Het is de bedoeling dat er ook nieuwe woningen worden gebouwd (‘verdichting’). Zo zorgen Woonopmaat en de gemeente voor meer en betaalbare woningen. Het realiseren van woningbouw past in de Prestatieafspraken Wonen 2022-2025, die Woonopmaat met de gemeente heeft gemaakt en de vastgestelde Omgevings- en Woonvisie. Zalinyan: “Gezamenlijk willen we een dorpse en groene wijk realiseren,
waar mensen fijn kunnen wonen. Een buurt, waar bewoners trots op kunnen zijn.”


Klankbordgroep

De bewoners van de woningen van Woonopmaat hebben een brief ontvangen over de start van de onderzoeksfase en zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep. Omwonenden van de Schrijversbuurt ontvangen binnenkort een informatiebrief met de uitnodiging om ook deel te nemen aan de klankbordgroep.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen