26 september 2023

Wie wordt de kinderburgemeester in schooljaar 2023-2024?

Kinderen uit groep 7 kunnen tot woensdag 31 mei 2023 solliciteren naar de rol van kinderburgemeester van de gemeente Uitgeest.

Uitgeest – Sinds september 2022 is Dean Hermans kinderburgemeester in Uitgeest. Hij vervult deze rol met veel enthousiasme en zet zich samen met burgemeester Sebastiaan Nieuwland in het bijzonder in voor het onderwerp pesten. Een kinderburgemeester wordt benoemd voor één schooljaar. Wij zoeken daarom een nieuwe kinderburgemeester voor het schooljaar 2023-2024.

De kinderburgemeester helpt de burgemeester bij verschillende bijeenkomsten en activiteiten. Bijvoorbeeld bij Koningsdag, Dodenherdenking, de Huttenweek en het Nieuwjaarsconcert. De kinderburgemeester vertegenwoordigt bovendien de kinderen van Uitgeest over onderwerpen die zij belangrijk vinden en waar zij aandacht voor willen. 

Je kunt kinderburgemeester worden als je:

  • in de gemeente Uitgeest woont;
  • op dit moment leerling van groep 7 bent (volgend schooljaar groep 8);
  • het leuk vindt om met mensen om te gaan zowel kinderen als volwassenen;
  • graag betrokken bent bij onderwerpen die in Uitgeest spelen; 
  • graag je mening geeft. 


Oproep voor nieuwe kinderburgemeester
Kinderen die in Uitgeest wonen en dit jaar in groep 7 van de basisschool zitten (volgend jaar groep 8), kunnen solliciteren naar de rol van kinderburgemeester voor het schooljaar 2023-2024. 


Kinderen kunnen tot uiterlijk 31 mei 2023 een brief, een e-mail of een filmpje naar de burgemeester sturen om aan te geven waarom hij of zij graag kinderburgemeester wil worden. Dit kan via een e-mail aan Nathalie Meesters  n.meesters@uitgeest.nl of per post aan Gemeente Uitgeest,  t.a.v. de griffie o.v.v. sollicitatie kinderburgemeester, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen