3 december 2023

Voorkeursvarianten bouwplannen locatie Maranathakerk na uitkomsten enquête

Castricum – Het college gaat aan de gemeenteraad twee voorkeursvarianten voorstellen voor bouwplannen op de plek waar nu de Maranathakerk staat. Dat heeft B&W op 9 mei besloten.

Het gaat om (1) een combinatie van zorgpraktijk en appartementen (40% sociale huur en 60% koop) en (2) de bouw van appartementen (40% sociale huur en 60% koop). De gemeenteraad wordt nu gevraagd haar voorkeur aan te geven.

Inventarisering
In de afgelopen maanden zijn verschillende (nieuw)bouwmogelijkheden voor die locatie
onderzocht: woningbouw, zorgpraktijk, filmhuis of combinaties hiervan. De gemeente
onderzocht wat haalbaar is als het gaat om financiën, parkeren, en stedenbouwkunde. Ook
zijn in een enquête de wensen geïnventariseerd bij omwonenden en bij de andere inwoners. In totaal hebben 666 inwoners de enquête ingevuld.


Uitkomsten
In het algemeen zijn de respondenten het eens met de gehanteerde stedenbouwkundige
uitgangspunten. Voor het parkeren ligt dat anders; daarover zijn de respondenten verdeeld: parkeren op het huidige parkeerterrein en in het gebouw heeft hun instemming; de meesten zijn tegenstander van andere oplossingen voor parkeren, zoals parkeren in de Prins Hendrikstraat en de Koning Willemstaat. Daarbij komt dat (half)verdiept parkeren (te) duur is en dat – bij parkeren op De Brink – de loopafstand langer is dan de norm die daarvoor staat. Verder zijn direct omwonenden bang dat ze verder weg moeten parkeren als een piek aan gebruikers of bezoekers wordt verwacht.

Vraag naar woningen

Wethouder Slettenhaar is blij dat er nu twee varianten zijn benoemd: ” We willen hier graag op korte termijn bouwen om aan de woonwens van de inwoners te voldoen. We houden rekening met belangen van allerlei doelgroepen en hebben goed gekeken naar wat mogelijk is en wat niet. Dat hebben we zeer zorgvuldig in beeld gebracht voor de raad. Hopelijk kunnen we nu snel aan de slag met het ruimtelijk kader.”


Hoe verder
De raadscommissie bespreekt het voorstel naar verwachting op 25 mei. Daarna behandelt
de gemeenteraad dit verder. Na een besluit wordt een (definitief) ruimtelijk kader opgesteld, inclusief uitgangspunten voor de uiteindelijke openbare verkoop, waaronder behoud van kenmerkende elementen van de huidige kerk.

(* Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar ingediend tegen het slopen van de Maranathakerk. Het genootschap trekt haar bezwaar mogelijk in, als voldoende elementen van het oorspronkelijke gebouw behouden kunnen blijven.*)

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen