24 februari 2024

Opening nieuwe parkeerplaats langs de Meeuweweg

Heemskerk – Aan beide zijden van de Meeuweweg is hard gewerkt aan het herstel van de duiningang van het Noordhollands Duinreservaat. Volgens de planning is het grondwerk aan de westzijde van de Meeuweweg zo goed als klaar. Aan de oostzijde van de weg, op het grondgebied van Heemskerk, is gistermiddag de nieuwe parkeerplaats van PWN geopend. 

Het werkterrein langs de Meeuweweg werd gebruikt tijdens de boringen onder de duinen door en aansluitend voor het intrekken van de zeekabels van TenneT voor de aansluiting van twee windparken op zee. Op de plek van de voormalige parkeerplaats van PWN liggen de verbindingen tussen de zee- en de landkabels in de bodem. Daar omheen heeft aannemer NRG, in opdracht van de gemeente Heemskerk en PWN, 35 nieuwe parkeerplekken gerealiseerd.

Klimatologische inpassing

Vanwege de waterdoorlaatbaarheid en de mogelijkheid voor vergroening zijn voor de verharding grasbetontegels gebruikt. Wethouder Suanet gaf aan blij te zijn met deze klimatologische inpassing van deze nieuwe parkeerplekken in zijn gemeente. Daarnaast sprak ook zijn Beverwijkse collega-wethouder Ali Bal, vanonder dezelfde paraplu, zijn waardering uit voor de nieuwe situatie.

Extra stap

In zijn toespraak refereerde Bal aan de afspraak om het terrein weer ‘in oude staat’ op te leveren. Met het terugbrengen van het profiel van de oude tuinderswallen is volgens hem een extra stap gezet. “Daar ben ik zeer dankbaar voor. Het is goed als bij dergelijke projecten, met veel impact op de leefomgeving, op een manier zoals deze iets terug wordt gegeven aan de samenleving.”

Opening  

Aansluitend stapten beide heren in de groene PWN-auto van gebiedsbeheerder/manager Raymond Duindam voor de officiële openingshandeling. Met de elektrische auto reden zij voor de ogen van de aanwezige toeschouwers beheerst door een reusachtige foto van het voormalige werkterrein heen de vernieuwde parkeerplaats op.

Driehoek van Beverwijk

Aan de westzijde van de Meeuweweg is aannemer NRG, in samenwerking met de gemeente Beverwijk, nog bezig om het terrein conform het schetsontwerp op te leveren. Volgens planning is het grondwerk in de ‘Driehoek van Beverwijk’ over ongeveer een week gereed. Dit najaar volgt nog de beplanting in de vorm van bomen en struiken. 

Natuur in wording

“Tijdens dat plantseizoen zijn de condities voor de aanplant van nieuw groen het meest geschikt”, zo liet projectdirecteur Arjan Dams namens TenneT weten. “Hier is sprake van natuur in wording. In september gaan we verder en daarna neemt de natuur het over.”

Afbeelding: Hans Blomvliet
Afbeelding: Hans Blomvliet
GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen